بیلان جنبش کارگری

 

ترازنامه ۴۰۹۷ حرکت اعتراضی نیروهای کار در سال ۱۴۰۲

در آستانه اول ماه مه، روز جهانی کارگران
دبیر خانه سازمان چریکهای فدایی خلق ایران منتشر می کند
چند توضیح:
۴۰۹۷ حرکت نیروهای کار در سال ۱۴۰۲ خورشیدی که در ترازنامه زیر جمع آوری شده مربوط به جنبش کارگران، کشاورزان، معلمان، دانش آموزان، بازنشستگان، پرستاران، رانندگان، بیکاران، بازاریان، مدافعان حفاظت از محیط زیست، خیزشهای توده ای و ... است که در ماهنامه نبرد خلق از شماره ۴۶۳ تا شماره ۴۷۵ به شکل مشروح همراه با منبع پوشش خبری پیدا کرده است. در این کُنشهای وسیع حضور زنان بسیار پُررنگ و برجسته بوده است.
بسیاری از حرکتهای که در رسانه های جمعی پوشش خبری نداشته و یا ما آن را ندیده ایم، در این بیلان وجود ندارد. بنابرین این لیست نمی تواند کامل باشد.
جنبش سراسری بازنشستگان، کُنشهای کارگران در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی، اعتصاب، تجمع و راهپیمایی کارگران صنعت فولاد، گردهمآییهای کشاورزان برای حقآبه همراه با کُنشهای مدافعان از محیط زیست، حرکتهای اعتراضی پرستاران، مالباختگان، افراد دارای معلولیت و معلمان همراه با دانش آموزان، اعتصاب گسترده بازاریان به ویژه در کردستان، خیزشهای توده ای و سردادن شهارهای شبانه به ویژه در سالگرد قتل حکومتی جاوید نام مهسا ژینا امینی و مراسم خاکسپاری زنده یاد پیمان گلوانی و در روز سیزده بِدر سیاسی و شهادت جاوید نام علی باغجری و... در این ترازنامه برجسته است. متاسفانه خبر تظاهرات توده ای در تمام روزهای آدینه در زاهدان و برخی دیگر از شهرهای سیستان و بلوچستان و مراسم چهارشنبه سوری و جشن آتش در شامگاه سه ‌شنبه شب ۲۲ اسفند در این گزارش به طور کامل پوشش داده نشده است. بیشترین و مهمترین شعارهای سرداده شده در این سال ضمیمه است.
سازمان چریکهای فدایی خلق ایران، همچنین ترازنامه دستکم ۴۲۶ اعتصاب، تحصن، تجمع و برخی از بیانیه های صادر شده از طرف دانشجویان و اساتید كشور، از اول آذر ۱۴۰۱ تا اول آذر ۱۴۰۲، را منتشر کرده است.

*برای اطلاع روزانه از چالشها و حرکتهای کارگران، مزدبگیران، پرستاران، معلمان و دانشجویان ایران به سایت جنگ خبر مراجعه کنید:
https://www.jonge-khabar.com/


*نبردخلق در هر ماه فشرده حرکتهای کارگران، کشاورزان، بازنشستگان، معلمان، پرستاران و کامیونداران، دانشجویان، خیزشهای توده ای و... را منتشر می کند. برای اطلاع از این اخبار به سایت ایران نبرد و یا کانال تلگرام نبرد خلق مراجعه کنید.
http://www.iran-nabard.com/


دبیر خانه سازمان چریکهای فدایی خلق ایران
آدینه ۲۴ فروردین ۱۴۰۳ - ۱۲ آوریل ۲۰۲۴

کلیک کنید

----------------------------------------

ترازنامه ۲۷۹۶ حرکت اعتراضی نیروهای کار در سال ۱۴۰۱

در آستانه اول ماه مه، روز جهانی کارگران

دبیر خانه سازمان چریکهای فدایی خلق ایران منتشر می کند

چند توضیح:

۲۷۹۶ حرکت نیروهای کار در سال ۱۴۰۱ خورشیدی که در ترازنامه زیر جمع آوری شده مربوط به جنبش کارگران، کشاورزان، معلمان، دانش آموزان، بازنشستگان، پرستاران، رانندگان، بیکاران، بازاریان، مدافعان حفاظت از محیط زیست و ... است که در ماهنامه نبرد خلق از شماره ۴۵۰ تا شماره ۴۶۲ به شکل مشروح همراه با منبع خبر منتشر شده است.

در این سال حضور زنان در جنبش معلمان، بازنشستگان، پرستاران و مدافعان محیط زیست بسیار پُررنگ بود.

در این ترازنامه جنبش انقلابی که در شش ماه پایان سال ۱۴۰۱ در بیش از ۳۰۰ شهر و منطقه به اشکال مختلف جریان داشت، به جز حرکتهای دانش آموزان، اصناف و بازاریان، پوشش داده نشده است.

کلیک کنید

----------------------------

در آستانه اول ماه مه،  روز جهانی کارگران

۹۵۷۹  حرکت اعتراضی نیروهای کار در سال  ۱۴۰۰
ترازنامه جنبش رنگین کمان بیشماران

----------------------------

در آستانه اول ماه مه، روز جهاني كارگران دبير خانه سازمان چريكهاي فدايي خلق ايران منتشر مي كند

 ترازنامه جنبش رنگين كمان بيشماران در سال ١٣٩٩

 ٢٧٤٤ حركت اعتراضي در سال كرونايي

۳۲۲۰ حرکت اعتراضی

ترازنامه جنبش رنگین کمان بیشماران در سال ۱۳۹۸

 در آستانه اول ماه مه، روز جهانی کارگران

دبیر خانه سازمان چریکهای فدایی خلق ایران منتشر می کند

کلیک کنید

 

۹۴۷۳ حرکت اعتراضی

ترازنامه جنبش رنگین کمان بیشماران در سال ۱۳۹۷

کلیک کنید

ترازنامه جنبش پرتوان نیروهای کار در سال ۱۳۹۶

۲۰۴۹ حرکت اعتراضی بدون محاسبه حرکتهای اعتراضی غارت شدگان و قیامهای تهیدستان

کلیک کنید

در آستانه اول ماه مه

دبیر خانه سازمان چریکهای فدایی خلق ایران منتشر می کند:

جنبش کارگری در سال  ۱۳۹۵

 

جنبش پرتوان کارگران، پرستاران و معلمان

بیلان ۱۵۸۶ حرکت اعتراضی کارگران، معلمان و پرستاران در سال ۱۳۹۴

در آستانه اول ماه مه، روز جهانی کارگران

دبیرخانه سازمان چریکهای فدایی خلق ایران منتشر می کند

 

بیلان جنبش کارگری در سال ۱۳۹۳

۹۹۵ حرکت اعتراضی کارگران و مزدبگیران در سال ۱۳۹۳

 

 

 

 

 بازگشت به نبردخلق

بازگشت به صفحه اول