پیام نوروزی سخنگوی سازمان چریکهای فدایی خلق ایران

 

هموطنان عزیز

آغاز سال ۱۳۹۹، جشن جنبش بهار و عید باستانی نوروز را از جانب خود و  رفقایم در سازمان چریكهای فدایی خلق ایران به شما شادباش می گویم.

در آغاز سال جدید صمیمانه ترین همدردی با خانواده جانباختگان سیل و ویروس کرونا و قربانیان مرده سواری یک تروریست در کرمان و با خانواده بیش از ۱۵۰۰ شهید قیام خونین در آبان ماه را ابراز می دارم. فقدان زنان و مردانی که در نتیجه سیاستهای ضد مردمی و ضد ایرانی رژیم ولایت فقیه اکنون در کنار ما و خانواده های شان نیستند را تسلیت می گویم.

تاریخ مردم سرزمینهایی که عید نوروز، این کهن ترین، زیبا ترین و با شکوه ترین جشن ملی را در شرایط گوناگون برگزار کرده و می کنند، گواهی می دهد که مردم با همبستگی و مبارزه برای نابودی ظلمت و تباهی، و رسیدن به بهار آزادی، همواره تلاش کرده اند. پیکار مردم ایران در دوران حیات سیاه و ننگین رژیم جمهوری اسلامی برای زنده نگهداشتن جشن نوروز، برگی درخشان از مبارزه رهایی بخش ما است.

ما سال جدید را با آرزوی نابودی بساط ننگین استبداد مذهبی و فرا رسیدن بهار آزادی آغاز می کنیم و برای تحقق این آرزو که نیاز تاریخی مردم ایران است، به مبارزه ادامه می دهیم.

 

هم میهنان عزیز

در سال گذشته شما شرایط سخت و دشواری داشتند. سیلهای ویرانگر، زمین لرزه های مداوم، هجوم کم سابقه ملخها، شلیک موشک به هواپیمای مسافربری و جانباختن ۱۷۶ تن از سرنشینان آن و سرانجام  همه گیری رنج آور ویروس کرنا و جانباختن هزاران تن از زنان و مردان کشور ما از این ویروس خطرناک.

ولی فقیه نظام که قبل از ۱۰ بهمن از ورود این ویروس به ایران خبر داشت، برای رونق دادن به نمایش ۲۲ بهمن و گرم نشان دادن شعبده بازی انتخابات، به پنهانکاری متوسل شد و پس از اعتراف اجباری به وجود آن، ابتدا پوشش خبری اش را به دشمن نسبت داد، سپس آن را بی اهمیت دانست و سرانجام چند روز پیش در یک اقدام تبهکارانه با عنوان ایجاد «قرارگاه بهداشتی و درمانی» برای استقرار حکومت نظامی فرمان صادر کرد. اما این شگرد رذیلانه هرگز جنایت بزرگ او و سپاه منفور پاسداران علیه مردم ایران، که مانع قرنطینه شدن قم شدند را لاپوشانی نخواهد کرد.

 

مردم ستمدیده ایران

در سال گذشته فشار حاکمیت بر زنان، جوانان، کارگران، معلمان، پرستاران، دانشجویان، کسبه و اصناف و فعالان سیاسی اجتماعی افزایش پیدا كرد. در واکنش به بیدادگریهای رژیم،  اقشار مختلف و به ویژه فرودستان به اشکال مختلف مبارزه، خیزش و قیام کردند که برجسته ترین آن قیام آبان ماه و خیزش توده ای در آذر و دی ماه بود.

ما سال جدید را در شرایطی آغاز می کنیم که بسیاری از شهروندان به خاطر مبارزه برای حق و عدالت در سیاهچالهای ولایت خامنه ای اسیر هستند. با ستایش از پایداری زندانیان سیاسی، از شما خواهش می کنم به یاری خانواده آنان و خانواده ایرانیانی که در راه آزادی به شهادت رسیدند بشتابید. از طریق ایجاد شوراهای محلی و با در دست گرفتن ابتکار عمل، به مردمی که درگیر مبارزه با ویروس کرنا هستند یاری رسانید.

همراه با شما هم میهنان رنجدیده، در آغاز سال جدید آرزو می كنم كه در سال ۱۳۹۹ ایران زمین از چنگال استبداد مذهبی و ولایت خامنه ای، به دست توانای مردم رها شود.  

برایتان سلامتی، صلح و آزادی آرزو می كنم.

 

مهدی سامع

پنجشنبه ۲۹ اسفند ۱۳۹۸

 

 بازگشت به نبردخلق

بازگشت به صفحه اول