یازدهمین اجلاس شورای عالی سازمان برگزار شد

سازمان چریکهای فدایی خلق ایران از روز یکشنبه ۱۶ تا شامگاه سه شنبه ۱۸ بهمن ۱۴۰۱ (۴ تا ۷ فوریه ۲۰۲۳)، یازدهمین اجلاس شورای عالی خود را با حضور مسئولان، کادرها و اعضای سازمان با یک دقیقه سکوت به احترام و در بزرگداشت نام و یاد شهیدان و زندانیان جنبش پیشتاز فدایی و در گرامیداشت خاطره همه شهیدان و جانباختگان راه آزادی مردم ایران آغاز کرد.

سپس دستور اجلاس که از طرف دبیرخانه سازمان پیشنهاد شده بود، به شرح زیر به تصویب رسید:

* بحث و بررسی گزارش سیاسی سخنگوی سازمان در مورد تحولات سیاسی

* دریافت گزارش بخشهای مختلف تشکیلات و بررسی نقاط قوت و ضعف هر بخش

* انتخاب کمیته مرکزی سازمان

در نخستین بخش، سخنگوی سازمان، گزارش سیاسی که به طور عمده به شرایط انقلابی و اوضاع سیاسی جامعه و زمینه ها و دلایل انقلاب ۱۴۰۱ اختصاص یافته بود، ارایه داد.

شورای عالی سازمان پس از گفتگو و تبادل گسترده آرا، گزارش سخنگوی سازمان را به تصویب رساند.

خطوط کلی این سند در سه سال گذشته و در حدود  ۳۲ سمینار ماهانه سازمان نیز مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفته بود. متن این سند پیش از برگزاری اجلاس در اختیار رفقای تشکیلات قرار داشت.

در دومین بخش اجلاس شورای عالی، گزارش فعالیت نهادها و ارگانهای سازمان در فاصله دو نشست توسط مسوولان مربوطه ارایه و مورد بررسی قرار گرفت.

آخرین بند از دستور کار، انتخاب کمیته مرکزی سازمان بود. شورای عالی، اعضای کمیته مرکزی را با رای گیری مخفی و بر پایه اکثریت آرا برگزید.

نشست شورای عالی سازمان پس از سه روز کار فشرده، با سرود انترناسیونال به کار خود پایان داد.

کمیته مرکزی منتخب شورای عالی، تعیین راهکارهای عملی برای اجرای مصوبات شورای عالی را در دستور کار جلسه آینده خود گذاشت.

 

دبیرخانه سازمان چریکهای فدایی خلق ایران

چهارشنبه ۱۹ بهمن ۱۴۰۱ - ۸ فوریه ۲۰۲۳

 

https://t.me/nabard_khalgh

بازگشت به صفحه اول