فراسوی خبر .... یکشنبه ۴ اسفند

دو کلان ضربه به رژیم، پیروزی تحریم و لیست سیاه FATF

زینت میرهاشمی

تیتر بزرگ صفحه اول جریده کیهان وابسته به بیت خامنه ای، چرایی انتظار ولی فقیه  برای برگزاری نمایش «پر شکوه تر» انتخابات را بیان می کند. مردم با  تحریم گسترده و بی نظیر خود، انتظار خامنه ای را نقش بر آب کردند و نشان دادند که رژیم را دشمن واقعی خود می دانند.

کیهان خامنه ای با تیتر درشت قبل از این که حتا آمار حکومتی اعلام شود، نوشته است: «مردم با رای خود قاتل شهید سلیمانی را تیرباران کردند». اما تمامی شواهد، گزارشهای پخش شده شامل عکسها، مصاحبه ها و داده های آماری عکس این را ثابت می کند. مردم با رای ندادن خود قاتلان ۱۵۰۰ شهید قیام خونین آبان و ۱۷۶ مسافر بی گناه هواپیمای اوکراینی را محکوم کردند و با این عمل خود، رژیم را در وضعیتی قرار دادند که نتواند برای نمایش قدرت استفاده کند.

خامنه ای به مردم التماس کرده بود که حتا اگر او را قبول ندارند، در رای گیری شرکت کنند. مشخص است که خطاب خامنه ای به اکثریت مطلق مردم است که از وی تنفر دارند و از این امر او به خوبی آگاه است.

شکست قاطع نمایش انتخابات، علاوه بر تودهنی به ولی فقیه، روحانی را هم که گفته بود «هیچ چیز بدتر از حوزه های خالی رای گیری نیست»، بی ریخت کرد.

از آنجا که رژیم ولایت فقیه به امپراطوری دروغ و تقلب معروف است، آمار حکومتی در تمام موارد به شمول میزان شرکت کنندگان در نمایش اخیر، هیچ اعتباری ندارد.

حوزه های رای گیری آنقدر کساد بوده که خبرگزاری فارس نزدیک به سپاه پاسداران، از پایین بودن نرخ مشارکت نسبت به تمامی دوره های قبلی خبر داده است.  این خبرگزاری نرخ مشارکت را ۴۰ درصد در کل کشور و در تهران ۳۰ درصد اعلام کرده است. تحریم گسترده از طرف مردم حتا در رسانه های بین المللی بازتاب داشته است.

در شعبده بازی موسوم به انتخابات که روز آدینه دوم اسفند برگزار شد، حتا رقابت بین باندهای حکومتی وجود نداشت. اعلام پیروزی اوباشان نزدیک به خامنه ای و سپاه پاسداران به عنوان لیست پیروز تهران، گواهی همین واقعیت است. ترکیب لیستهای به اصطلاح پیروز مجلس دوره یازدهم ارتجاع نشان دهنده راه حل خامنه ای برای برون رفت از بحران نظام است. وجود چهره منفوری چون پاسدار قالیباف، از سرکردگان سابق سپاه پاسداران و شهردار سابق تهران که دزدیهایش برای همه مردم آمار شده است، وضعیت مجلس ارتجاع در پیشبرد خط ولی فقیه را روشن می سازد. در این لیست چهره های سرشناس مرتجع مانند علیرضا محجوب، دشمن کارگران و دختر لاجوردی جلاد خودنمایی می کنند.

ضربه دوم به خامنه ای، قرار گرفتن رژیم در لیست سیاه گروه اقدام ویژه مالی (FATF)   در روز آدینه دوم اسفند همزمان با برگزاری نمایش انتخابات است. گروه اقدام ویژه مالی بدین وسیله به کشورهای دیگر در مورد پولشویی و تامین مالی تروریسم از طرف رژیم ایران، هشدار داده و از آنها می خواهد خود را مصون نگاه دارند.  بعد از توافق برجام، این گروه فرصتهایی را به رژیم برای پیوستن به کنوانسیونهای خود داد. رژیم با نپیوستن به این نهاد ضد پولشویی، نشان داد که چقدر تامین مالی تروریستهای منطقه ای و دور زدن تحریمها برایش اهمیت دارد. به نظر می آید که رژِیم روی گشاده دستیهای کشورهای اروپایی برای  وارد نشدن به لیست سیاه حساب باز کرده بود.

بر این منظر نمایشی که خامنه ای می خواست به عنوان «جشن ملی» به رخ جهانیان بکشد به کام اش زهر شد. در چنین شرایطی انتخاب نظام و در راس آن خامنه ای برای برون رفت از دو بحران، بحران سرنگونی و بحران در روابط بین المللی، تکیه بر لایه های وابسته به باند ولی فقیه و سپاه پاسداران است. خروجی مجلس یازدهم هم بر همین پایه است. به طور قطع باید گفت که رژیم موفق نخواهد شد. قیام خونین آبان با بیش از ۱۵۰۰ شهید و هزاران زندانی و شکنجه شده و جعبه سیاه هواپیمای اوکراینی با ۱۷۶ مسافر آن، نظام با هر چیدمانی را رها نخواهند کرد.

 

  بازگشت به نبردخلق

بازگشت به صفحه اول