فراسوی خبر... چهارشنبه ۴ اردیبهشت

لغو مُعافیتهای نفتی؛ خامنه ای کشور را به کجا می کشاند؟

منصور امان

آمریکا، حاکمان جمهوری اسلامی را همچون توپ بازی پیش انداخته و به گوشه زمین می راند، بدون آنکه آنها به گونه واقعی راهی برای مُدیریت یا گُریز از این تنگنا داشته باشند. پس از کناره گیری از "برجام"، برقراری دوباره تحریمها، کمین گُسترده بین المللی برای انزوای رژیم مُلاها و طبقه بندی سپاه پاسداران به عنوان گروه تروریستی، اینک آمریکا به سوی "صفر" کردن میزان فروش نفت ج.ا خیز برداشته است.

واشنگتُن اعلام کرده است که مُعافیتهای نفتی هشت کشور از تحریمهای ج.ا را دیگر تمدید نخواهد کرد. این بدان معناست که از دوم ماه می میلادی، روند سُقوط فُروش نفت مُلاها که پس از خُروج آمریکا از "برجام" به جریان افتاده بود، وارد دور تازه ای شده و شتاب و شدت بیشتری خواهد یافت.

حُکمرانان ج.ا در حالی که سرسختانه نُقاط اختلاف و تنش با آمریکا را زنده و به روز نگه داشته اند، همزمان قادر نیستند راه حلی برای کاستن از پیامدها و آثار مُخرب این درگیری بیهوده بر زندگی و معیشت جامعه و چرخه اقتصاد کشور عرضه کنند.    

مردُم ایران که بار اصلی نتایج شرارتهای هسته ای، موشکی و منطقه ای را به دوش می کشند، نه تنها نشانه ای از تدبیر و دوراندیشی در سیاستهای حاکمیت مُشاهده نمی کنند، بلکه به روشنی شاهد آن شده اند که حاکمان کشور آنها را در مُحاسبات خود به هیچ می انگارند.

مُهمترین واکُنش سران ج.ا به فشارهای پلکانی آمریکا، رجزخوانیهایی بوده است که هیچ  پُشتوانه ای ندارد اما به اندازه کافی برای تولید و توجیه فشارهای بیشتر، تحریک کننده هست. آنها به جای دست کشیدن از مُداخله گری در سوریه، یمن، عراق و لُبنان، لاف بستن تنگه هُرمُز را زده اند و به جای پایان دادن به شرارتهای اتُمی و موشکی، پُز "سانتریفیوژهای نسل جدید" داده و شو "شهر موشکی" روی صحنه برده اند.

هیچکُدام از اینها اما مانع کاهش صادرات نفت، محدودیتهای گُسترده تجاری، مسدود شدن کانالهای مُبادلات بانکی، بازایستادن چرخهای تولید، جهش تورُم، انزوای روزافزون بین المللی و سرانجام سُقوط آزاد شرایط کار و زندگی میلیونها ایرانی به چاه فلاکت نشده است.  

رژیم ولایت فقیه حاضر به پذیرفتن تنها راه حل واقعی و عقلانی که برای این بُحران وجود دارد، نیست و خود نیز راهکاری برای غلبه بر آن یا نتایج و آثارش در دست ندارد. آنچه که برای آقای خامنه ای و همدستانش زیر "خیمه نظام" باقی می ماند، ژست اقدامات تلافی جویانه ای همچون ماجراجویی در تنگه های هُرمُز و باب المندب یا از سر گیری برنامه اتُمی است که خود به خوبی می دانند تنها می تواند شرایط آنها را از آنچه که هست وخیم تر کرده و پرونده های جدیدی با خُروجیهای خطرناک علیه شان بگشاید.

هر روزی که از عُمر رژیم ولایت فقیه بگذرد، دهانه هولناک بُحران کنونی کمی بیشتر باز خواهد شد. مردُم ایران اما قصد ندارند با رژیم نابخرد ج.ا به قعر بروند؛ موج بی توقُف اعتراضها و خیزشهای آنان بر این واقعیت گواهی می دهد.

 

 

بازگشت به صفحه نخست