فراسوی خبر... دوشنبه ۴ شهریور

جنگ از سوریه به مرزهای ایران نزدیک می شود

منصور امان

به مُوازات انزوای بین المللی رژیم ولایت فقیه، حاکمان آن به گونه گُسترده تری با پیامدهای جنگ اعلام نشده ای روبرو می شوند که علیه اسراییل به راه انداخته اند. حملات دیروز اسراییل به پایگاه ها و مراکز تسلیحاتی سپاه پاسداران و مُزدوران آن در سوریه، به سلسله ضربه های نظامی تل آویو به ج.ا در این کشور تداوُم بخشیده و زیر آن به مثابه یک فاکتور ثابت در حل و فصل کشمکش دو طرف خط تاکید کشیده است. 

اگر تعداد، حجم و پیوستگی این حمله ها برای فهماندن رویکرد اسراییل به حاکمان ایران کافی نبود، اکنون گُسترش حملات آن به انبارها و تاسیسات نظامی حشد الشعبی در  عراق، دیگر حتی کند ذهن ترین اینان را نیز باید مُتوجه کرده باشد که اسراییل آنها را برای پرداخت هزینه به پای صندوق حساب فراخوانده است.

ج.ا می کوشد با ایجاد کُریدوری بین ایران، عراق و سوریه و لُبنان مسیری استراتژیک برای انتقال نفرات، جنگ افزار و تدارُکات ایجاد کند که از یکطرف نُفوذ رژیم ولایت فقیه در کشورهای ترانزیت را افزایش داده و از سوی دیگر، تهدیدی دائمی علیه اسراییل و ابزاری برای باجگیری ایجاد خواهد کرد.   

اهمیت این امر برای رژیم حاکم تا آنجا که به اسراییل برمی گردد از آن روست که گذشته از ادعاها و لاف زنیهای سران آن، ج.ا جُز توانایی برای دست زدن به اقدامات تروریستی و موشک پرانی از فاصله ایمن، از هیچیک از مولفه های لازم برای وُرود به جنگ همه جانبه با حریفی در سطح اسراییل برخوردار نیست. همین امر نیز علت سُکوت و انفعال آن در برابر صدها رشته عملیات جنگی این کشور علیه خود و وابستگانش را بازگو می کند.     

از اواخر تیر ماه تاکُنون، اسراییل به طور پی در پی به ده ها حمله علیه پایگاه های شبه نظامیان وابسته به ج.ا در عراق دست زده است. به این ترتیب دامنه کشمکش نظامی که علیه مُداخله و استقرار سپاه پاسداران در سوریه در جریان است، به گونه انکار ناپذیری به خاک این کشور همسایه نیز کشیده شده است.

با این حال باید توجه داشت که این یک درگیری نظامی مُجرد بین دو طرف نیست، و شُعله های آن در مُحیطی بسته بالا نمی گیرد، بلکه دُرُست همان هنگامی گُر گرفته که رژیم ولایت فقیه در سطح خلیج فارس از هیچ تلاشی برای تحریک آمریکا و مُتحدانش فرو نمی گذارد و از سوی دیگر، تهدید ساخت بُمب اتُم را نیز دوباره به مُعادلات بُحران افزوده است. به بیان دیگر، در بدترین  حالت جنگ غیر رسمی اسراییل و ج.ا در سوریه و عراق می تواند در نقش همان جرقه ای عمل کند که بُشکه باروت بُحران رژیم ولایت فقیه در منطقه را مُنفجر می سازد.

 

 

بازگشت به صفحه نخست