ف

فراسوی خبر... چهارشنبه ۸ خرداد

دلدادگی ملکوتی آقاداماد به خرج فرهنگیان

منصور امان

اگر پاسدار قاسم سلیمانی برای اثبات این استدلال خود که "میزان فُرصتی که در بُحرانها وجود دارد در خود فُرصتها نیست" می بایست فقط یک دلیل ارایه می کرد، آن دلیل بی تردید آقای سیدهادی رضوی می بود.

آقای رضوی که جایگاه رسمی او در هیرارشی قُدرت ج.ا "دامادی" یک پایور ارشد حُکومتی (محمد شریعتی، مُعاون سابق وزارت اطلاعات و وزیر فعلی کار) است، به گفته خود یک "عاشق مُبارزه با صهیونیسم" است که با همین اشتیاق و حرارت برای "مُدافعان حرم" خطابه می خواند و به افتخار لشکرکشی به سوریه، "جشنواره" برگزار می کند.

حال چنین می نماید دلدادگی ملکوتی آقای رضوی برای مردُم ایران بسیار گران تمام شده است. در یکی از نمایشات "مُبارزه با فساد" که حُکومت در واکُنش هراس آلود به خیزشهای فرودستان در دی ماه ۹۶ مجبور به روی صحنه بردن شان شده، آشکار گردیده که وی در مجموع ۲۱۱ میلیارد تومان وام به عناوین گوناگون دریافت و به گونه بی بازگشتی در فُرم مازراتی و مرسدس و سفر فرست کلاس به دیار کُفر، به "ثروت شیعه" افزوده است.

۱۰۷ میلیارد از مبلغ یاد شده از "بانک سرمایه" به غارت رفته است؛ موسسه ای که اکثریت سهام آن به "صندوق ذخیره فرهنگیان" تعلُق دارد که به نوبه خود سرمایه اش از مبالغی که مُعلمان و فرهنگیان به صورت ماهانه پرداخت می کنند، تامین می شود.

بُحرانهای که پاسدار سُلیمانی بدانها اشاره می کند، تنها برای آقای رضوی نیست که "فُرصت" آفریده، او فقط یک سند جاندار دیگر از سودی است که خیل کشتی نشستگان "نظام" از دمیدن در بادبان بُحران خارجی می برند.

آنها به مدد "فُرصت بُحران" و در بدترین شرایط معیشتی جامعه، حقوق بازنشستگی، وام مسکن و بیمه زحمتکشان فرهنگی را به جیب می زنند، با دُلار رانتی گوشت وارد می کنند و به بهای دُلار بازار سیاه به مردُم می فروشند، در بازار مُرغ تولید داخل انحصار به وجود می آورند و قیمت دلخواهشان را دیکته می کنند، انحصار واردات کالا را در دست دارند و با احتکار، گرانفروشی، نایاب سازی و دست به دست کردن اجناس، سُفره تنگدست ترین بخشهای جامعه را هر روز خالی تر از پیش می کنند. این "فُرصت بُحران" است که دستگاه کارتخوان را روی میز آقای بیژن زنگنه، وزیر کنونی نفت، گذاشته و هموست که  وزیر پیشین نفت، پاسدار رُستم قاسمی، را به پدرخوانده سرقت بیش از ۲.۷ میلیارد دُلار درآمد نفتی کشور بدل ساخته. 

آقایان رضوی، قالیباف، زنگنه یا قاسمی روی دیگر سکه "استکبار ستیزی" و دُشمن تراشی حاکمان کشور هستند. محیط بُحرانی و آلوده ای که آنها پیرامون خویش به وجود آورده اند، بهشت فُرصتهای بی همتای شان برای غارت، چپاول و به توبره کشیدن خاک کشور است.

 

 

بازگشت به صفحه نخست