فراسوی خبر ... شنبه ۹ آذر

مردم عراق مصمم بر بریدن شاهرگ نفوذ ولایت فقیه

زینت میرهاشمی

شعله های خشم مردم عراق از کربلا تا نجف، بر کنسولگریهای رژیم ولایت فقیه شعله کشید و لانه ترور و جنایت تروریستهای جمهوری اسلامی را سوزاند. مردم بپاخاسته عراق، پس از اشغال تجاوزگرانه آمریکا  در این کشور، از دخالتهای ویرانگر رژِیم ولایت فقیه و حکومت فاسد و وابسته عراق آگاهند و تنفر و اعتراض خود را به دخالتهای رژیم ایران به اشکال مختلف نشان می دهند.

در جریان فوران خشم مردم عراق در چهارشنبه شب ۶ آذر در آتش زدن کنسولگری رژیم در شهر نجف و ادامه کشتار مردم در روز بعد در شهر ناصریه و بغداد، دهها نفر از مردم آزاده عراق به قتل رسیده و صدها تن زخمی شدند. دو روز گذشته از خشونت آمیز ترین روزهای خیزشهای دو ماهه مردم عراق بود. نخست وزیر عراق اوامر سران رژیم ولایت فقیه را برای انتقام گیری از مردمی که به کنسولگری رژیم حمله کرده بودند، اطاعت و مزدوران سرکوبگر را به نجف و ناصریه فرستاد.

دو ماه قبل پاسدار قاسم سلیمانی سراسیمه به بغداد رفت و مانع استعفای عادل عبدالمهدی نخست وزیر عراق شد. قاسم سلیمانی دستور کاربرد حداکثر سرکوب و خشونت برای خواباندن خشم بر حق مردم عراق را صادر کرد. ولی فقیه خروش مردم  عراق علیه فساد حاکم را «توطئه» نامید و از کاخ خود فرمان سرکوب مردم عراق را هم صادر کرد.

تداوم حرکت اعتراضی مردم عراق، که منجر به برکناری مزدور جمیل الشمری که برای سرکوب به ناصریه رفته بود تا تصمیم نخست وزیر، عادل عبدالمهدی برای کناره گیری یک تودهنی به قاسم سلیمانی و مزدورانش است.

مقاومت شجاعانه مردم عراق در برابر تجاوزگری رژیم ولایت فقیه و دخالت آن برای حفظ حکومت فاسد عراق، همراه با رویدادهای اعتراضی مردم لبنان و ایستادگی آنها در برابر مزدوران وابسته رژیم ولایت فقیه مانند حزب الله و حزب امل، با قیام گسترده آبان خونین مردم ایران پیوند عمیق دارد. در کانون ستیز هر سه کشور، به ویژه عراق و ایران، دیکتاتوری ولایت فقیه است. دیکتاتوری که برای گسترش دامنه بنیادگرایی اسلامی مرزها را کنار زد، تا جایی که امنیت خود را با ایجاد هلال شیعی از عراق تا لبنان با تروریسم ، مداخله گری با هزینه های کلان به قیمت فقیرکردن مردم ایران، گره زد و امروزه با ابرچالشها در این هلال شیعی گرفتار شده است. از هر طرف زیر تنفر و خشم مردم له می شود. مهم تر این که در همان کانونهای «مقدسی» که جا خوش کرده بود و با راه اندازی راهپیماییهای پرهزینه اربعین، قدرت نمایی می کرد، محاصره شده است.

 

 بازگشت به نبردخلق

بازگشت به صفحه اول