فراسوی خبر ... یکشنبه ۱۱ فروردین

 

سیل و جنگ باندهای حکومتی

زینت میرهاشمی

 

در چرایی سیلی که به شهرهای زیادی خسارتهای فراوانی وارد کرد، بار دیگر نقش سپاه پاسداران در ویران کردن کشور را بیش از هر هنگام بارز می کند. سرمایه گذاری سپاه پاسداران در انرژی، پتروشیمی، مخابرات، حمل و نقل، سد سازی، ساخت و ساز، بانک و... که از پایان جنگ ۸ ساله تا کنون ثروت افسانه ای نصیب سپاه کرده، یکی از عاملهای پایه ای در ویرانی زندگی مردم است. انعکاس فاجعه سیل و تاثیر آن بر مردم آنچنان عیان است که هیچ تکذیبی بر ابعاد این فاجعه و نقش عاملان آن تاثیر گذار نیست.

بی جهت نیست که در فاجعه سیل اخیر در آق قلا و  شیراز تبدیل به یک نقطه اختلاف و مشاجره باندهای حکومتی شده است.

جعفری، سرکرده سپاه پاسداران در برابر باند روحانی، مدعی می شود که دستگاههای دولتی به اندازه سپاه از امکانات خود استفاده نکرده اند. وی در برابر انگشت اتهامی که به سمت این نهاد نشانه می رود می گوید: امیدواریم .... دیگر تهمت این که آب را از این ور به اون ور منتقل کردند نزنند... در پی ادعاهای سپاه، حسن روحانی در رابطه با انفجار جاده ها برای عبور سیل توسط سپاه را بدون تاثیر دانسته است.

حرفهای علم الهدی، نماز جمعه خوان و نماینده خامنه ای در مشهد، روز آدینه ۹ فروردین

در مورد اقدامات تخریبی سپاه پاسداران، به دفاع از این نهاد پرداخت و مدعی شد که ارتش و سپاه پاسداران وارد عملیات شدند که این دو نهاد هم تحت رهبری خامنه ای هستند.

در شرایطی که مردم تمامی حاکمیت را فاسد دانسته و بر نمایش جناحها خط بطلان کشیده اند، توپ انداختن باندهای حکومتی در زمین همدیگر بیهوده است.

در میانه گرسنگی و ویرانی ناشی از سیل، وحدت مردم است که  خود را نمایان می کند. در کنار این یگانگی مردمی، ژستهای سرکردگان سپاه پاسداران، حسن روحانی و .... خود را در معرض قضاوت همگان می گذارد.

اعتراضهای مردمی از بی کفایتی مسئولان و عدم کمک رسانی دولتی، تمامی حرفهای پوچ کارگزاران رژیم مبنی بر کمک رسانی و انعکاس این دروغها از تلویزیون حکومتی را به چالش می گیرند.

به همین جهت است که شمشیر سرکوب رژیم مانند همیشه در برابر هر حرکت جمعی و یاری رسانی مردمی تیزی خود را به رخ کشیده و جو ارعاب ایجاد می کند. اما به گواهی فیلمها و تصویرهای منتشر شده در شبکه های اجتماعی، مردم این قدرتنمایی را به سُخرِه می گیرند.

 

 

 

 

بازگشت به صفحه نخست