ی ... ی ۱۴ ی

ǁیی ی ѐ Ȑی

ی یی

 

ی ی ј ϐ ѐ ѐ ѐ ی ϡ ی ѐ ی یی ی ѐ ʐی ی ѐ ʡ یی ѐ ѐѡ Ԙ ی Ԙ ی ی ѐ .

ی ی ی ѐ یی ی. ییی . ی ȡ ѐ ͘ یی ی Ԙ یی ی ǁیی ی ϡ ی ی یی . ی یی ی ѐ Ȑی ی ی ѐ ی ی . یی یی ی ی ѐی ی ی ی ی ی یی .. ی یی ی ѐ یی ϡ ѐ ǁیی ی .

ی  ی ѐی Ԙ ی ϡ ѐ ی Ԙی ی ی .

ǁیی ی ј ی یی ѐ ی : ǐ ی ѐ ی ϡ ی ییی ی ی. ی یی ی یی ی ی ی ی ی (ی Ԙ ͘ی) ی Ԙی ی ی ی ی ی ی ی : Ԙی ی ی ی ییی ی ی ی ... ی یی ی ی..

ی Ԙی ی ی ј . ی ی یی ی ͘ ǘ ǘی . ی ی یی ی ѐ ی . ی Ԙی ѐ Ȑی ی ѐ .

ی ی ی ͘ ی ی юی یی ی ǡ ی юی . ی ی ی یی ј یʘ ѐ ی . ی یی ʐی ی ی ѐ Ȑی ی ی ǘ یی .

 

 

Ґ