فراسوی خبر ... پنجشنبه ۲۵ بهمن

 وارونه جلوه دادن واقعیتها از جانب ولی فقیه

 زینت میرهاشمی

 

بیانیه خامنه ای با عنوان (گام دوم انقلاب) یکی از سطحی ترین بیانیه های خامنه ای همراه با لاف و گزاف است. جمع بندی ۴۰ ساله حکومت که در این بیانیه آمده تماما دروغ و تحریف تاریخ ایران و رویدادهای ۴ دهه گذشته است. این بیانیه با انکار واقعیتهای موجود، هیچ افقی برای برون رفت رژیم از بن بست و بحران را نشان نمی دهد.

 

خامنه ای در بیانیه ی راهبردی اش که خبر آن، روزها قبل توسط دلواپسان رژیم اعلام شده بود نه در مقام فردی قدرتمند بلکه در نقش کاپیتان یک کشتی سوراخ شده که در برابر طوفان دریای خشم مردمی به زور هدایت می شود، نمایان شده است. راهپیمایی شکست خورده روز دوشنبه ۲۲ بهمن امسال، دلیل قاطعی بر بی آینده بودن رژیم و پوچ بودن راهکارهای این بیانیه است.

این بیانیه راهگشا برای نجات رژیم نخواهد بود. در حالی که جنبشهای حق طلبانه مردمی با خواسته های مشخص رو به گسترش است، خامنه ای نه تنها به آنها اشاره نکرده بلکه همه چیز را، از جمله موضوع عدالت را خوب توصیف کرده است. وی از یک طرف می گوید رژیم انعطاف پذیر و آماده ی تصحیح خویش است و از طرف دیگر می گوید تجدید پذیر نیست. خودش هم نمی دادند که چه می گوید.

در حالی که اکثریت مردم ایران با صدای رسا در اشکال گوناگون عمر و تاریخ مصرف دیکتاتوری دینی و ارزشهای دین حکومتی را به سخره گرفته و آن را نفی می کنند، خامنه ای ارزشهای استبداد دینی حکومت را برای همیشه ماندگار دانسته است.

جمهوری اسلامی یکی از رژِیمهای خونریز، بی رحم چه در ایران و چه در خارج از مرزهای ایران طی این ۴ دهه بوده است. قتلهای زنجیره ای، فتل کشیشان، آتش زدن حرم امام رضا، کشتار کردها، اعدامهای جمعی و به ویژه قتل عام زندانیان سیاسی، اعدام کودکان، و..  قسمتی از پرونده خونین و بی رحمی رژیم است. از شلاق زدن کارگران تا حبس و زندانی کردن کارگران. از تجاوز به دختران و پسران در زندان تا تجاوز به کودکان خیابانی و.... بخشهایی از این کارنامه خونین است. وی مدعی شده که این انقلاب از آغاز تا امروز نه بی رحم و خون ریز بوده و نه منفعل و مردد.. در هیچ معرکه ای گلوله اول را شلیک نکرده است... در حالی که دفاع از تروریسم در منطقه، مداخله کردن در کشورهای دیگر در تولید آشوب و بحران از پرونده های این رژیم است. موضوعی که  این روزها، البته با تاخیر،  مورد توجه جامعه بین الملل قرار گرفته است.

 
 

 

بازگشت به صفحه نخست