فراسوی خبر ... یکشنبه ۲۶ اسفند

 

فرصت طلبی ظریف در پاسخ به عمل تروریستی

زینت میرهاشمی

 

کشتار تعدادی از مسلمانان در نیوزلند در روز آدینه ۲۴ اسفند، یک عملیات فاشیستی، تروریستی بود و به شدت محکوم است. متاسفانه در شرایط فعلی حهان، این عملیات نه اولین و نه آخرین حرکتهای تروریستی است.  بنیادگرایی مذهبی و دامن زدن به مسلمان ستیزی در رشد تروریسم و فاشیسم نقش برجسته ای بازی می کند. بنیادگرایی اسلامی، نیروهای فاشیستی، تروریستی و جنگ طلب در عمل در خدمت یکدیگرند. بهترین نمونه آن، عملکرد خامنه ای و نتان یاهو است که در عمل به یکدیگر خدمت می کنند.

 

بنیادگرایان مذهبی که نه برای خدای آسمانی که در خدمتگزاری به نیروهای فاشیستی و جنگ طلب در کشورهای بزرگ سرمایه داری نقش بازی می کند. امپریالیستها برای سرکوب نیروهای مترقی، بسیاری از بنیادگرایان مذهبی را تولید کردند و رشد دادند.

وجود نیروهای رنگارنگ بنیادگرا طی چهار دهه گذشته عامل موثری در رشد جنگ، فاشیسم و تروریسم بود. مماشات دول غرب در چهار دهه گذشته با بنیادگرایی مذهبی، به رشد نیروهای ارتچاعی کمک شایانی کرد. در برابر آن، نیروهای مترقی، سرکوب شدند. همزمان دموکراسی و آزادی قربانی رشد بنیادگرایی شد.

حمله به مسجد و کشتار مردم یک فاجعه دردناک است همان گونه که حمله داعش به مرکز هنری و رستورانها در پاریس و کشتار ۸۰ نفر از جوانان در این محل یک فاجعه دردناک است. هر دوی آن مشابه است. قاتل مسلمانان در نیوزلند، مسجد را سمبل مهاجران و خود را از نژاد برتر دانسته در نتیجه به این عمل فجیع دست می زند و داعش مکانهای مورد حمله را مراکز کفر صلیبی ها اعلام می کرد.

 

در این میان، واکنش کارگزاران رژیم فاشیستی مذهبی ولایت فقیه، چندش آور است. رژِیمی که خود پدرخوانده بنیادگرایی اسلامی و در رویای ایجاد امپراطوری اسلامی به رهبری ولی فقیه است، مدعی پیگیری این پرونده در عرصه بین المللی شده است. رژیمی که مردم عراق، یمن، سوریه، لبنان، فلسطین و .. را قربانی اهداف ارتجاعی اش می کند، نمی تواند مدعی چنین نقشی باشد. رژیمی که بر بنیاد تبعیض جنسیتی و مذهبی بنا شده، و هزاران مسلمان را در زندان سر به دار کرده نمی تواند خود را ضد تروریسم معرفی کند و بنابرین حرفهای ظریف و روحانی فقط برای یک فریبکاری ابلهانه است.

 

ظریف می گوید: اگر بخواهیم از دین خود پیروی کنیم در مدارس فرانسه هم جایی نداریم. ظریف به خوبی می داند که در جمهوری اسلامی دانشجویان به جرم دین بهایی از تحصیل محروم هستند و برگزاری کلاسهای درس در خانه های شان هم جرم محسوب می شود. همچنین بسیار دانشجویان و استادانی به بهانه لائیک بودن و یا کمونیست بودن از تحصیل و کار بیکار می شوند. البته ظریف ناراحت است که در نظام آموزش و پرورش لائیک فرانسه نمی تواند در مدارس دولتی برای ولایت فقیه تبلیغ کند. حرفهای ظریف واکنش فرصت طلبانه به بیانیه اتحادیه اروپا و همچنین موضع گیری مکرون رئیس جمهور فرانسه در محکومیت حبس و شلاق نسرین ستوده است.

حسن روحانی رئیس رژیمی است که در خارج از مرزهای ایران دست به کشتار مخالفان خود زده است. تعدادی از همکاران وی به جرم قتل در خارج از ایران تحت پیگرد نهادهای امنیتی این کشورها و یا انترپل هستند و وی حالا بر لزوم مقابله همه جانبه با تروریسم حرف می زند.

وضعیت نقض حقوق بشر، حقوق اقلیتهای مذهبی و ... آنقدر در ایران وخیم است که این گونه موضعگیریها فقط مثل یک مضحکه پوشش داده می شود.

 

 

 
 

 

بازگشت به صفحه نخست