فراسوی خبر ... سه شنبه ۲۶ فروردین

دزدی از جیب مردم، کمک به تروریستها

زینت میرهاشمی

 

چگونه هزینه شدن «یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار از منابع بانک مرکزی» رژیم که توسط یک دادگاه در لوکزامبورگ آزاد اعلام شده را می توان پیش بینی کرد. در حکومت فاسد و دزد جمهوری اسلامی سرنوشت این حجم پول آزاد شده به سرگذشت پولهایی که در هنگامه توافق برجام به خزانه رژیم وارد شد، دچار خواهد شد. برای همین است که باید برای مردم ایران کمکهای درمانی ارسال کرد و همزمان از تزریق پول نقد به رژیم خودداری کرد.

در حالی که تلاشهای روحانی و ماله کش اعظم در دراز کردن دست گدایی به صندوق بین المللی پول و نهادهای دیگر جهانی تاکنون بی نتیجه بوده، این حجم پول آزاد شده، اگر به شبکه بانکی رژیم وارد شود، سفره تروریستها پُر رونق خواهد شد.

سهم خواهی و جنگ و جدال میان باندهای رژیم در مورد چگونگی هزینه کردن پول آزاد شده را در صحبتهای سخنگوی دولت روحانی می توان دید. علی ربیعی روز دوشنبه ۲۵ فروردین در رابطه با هزینه کردن این مقدار پول گفت که «همه تلاش خود را می کنیم» تا این پول را «تبدیل به دارو و کالاهای مورد نیاز مردم در شرایط فعلی کنیم.» سرنوشت این «تلاش» در چنبره دروغ، پنهانکاری و عدم شفافیت نه خرج دارو و کالا بلکه در خدمت تروریسم خواهد بود.

استراتژی «ایمنی گله ای» در مبارزه با کرونا و امنیتی کردن همه گیری آن، بیان ناتوانی در تامین امنیت و سلامت مردم است. حفظ امنیت نظام و تقویت ماشین سرکوب برای مقابله با شورشها، خیزشها و اعتصابهای همگانی در دوره همه گیری ویروس و پس از آن، مساله اصلی و محوری حکومت است.

اختصاص مبلغ ناچیز از صندوق ذخیره به مبارزه با کرونا، فروشی کردن مواد بهداشتی مانند ماسک و دستکش، گرفتن هزینه بیمارستان از بیماران کورنایی و... نشان دهنده بی ارزشی جان انسانها برای رژیم است. در حالی که بسیاری از مردم به دلیل تنگدستی امکان خرید مواد بهداشتی را ندارند، سخنگوی گمرک از برداشتن ممنوعیت برای صادرات ۵۳۲ تن کالاهای ضد کرونایی و بهداشتی از اول فروردین تا ۲۳ فروردین به سایر کشورها خبر داد.

به گفته رئیس اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی فارس، «کمترین بودجه اختصاص یافته برای جبران تبعات کرونا، مربوط به ایران است.» (ایلنا ۲۵ فرودرین). به گفته وی «دیگر دولتها معادل ۱۰ درصد تولید ناخالص ملی خود را برای جبران کرونا اختصاص داده اند.». در حالی که رژیم 3.1 درصد تولید ناخالص ملی را به این کار اختصاص داده و این به شرطی عملی می شود که همه یک میلیارد دلار از ذخیره برای آن مصرف شود.

رژیم برای مبارزه با تبعات کرونا، نه به ثروتهای خامنه ای، آستان قدس رضوی، بنیاد مستضعفان و ...بلکه بی شرمانه به جیب مردم چشم دوخته است. حساب بازکردن کردن روی ۱۲ درصد بهره وام به آسیب دیدگان یک نمونه از دست درازی به جیب مردم است. معاون اول روحانی روز دوشنبه ۲۵ فروردین از «افراد ثروتمند و خیرخواهان خواست تا بخشی از ثروت خود را به بخشهای مختلف جامعه هدیه کنند.» این در حالی است که مردم در بی اعتمادی به حکومت، در ارسال کمکها برای مبارزه با کرونا فعال هستند.

 

 

 بازگشت به نبردخلق

بازگشت به صفحه اول