فراسوی خبر ... پنجشنبه ۲۹ فروردین

 

حرفهای پوشالی برای پنهان کردن تنفر مردم

زینت میرهاشمی

 

از بخشهای ریاکارانه حرفهای خامنه ای در روز چهارشنبه ۲۸ فروردین به مناسبت روز ارتش و حرفهای روحانی در همین روز در جلسه هیات دولت که بگذریم، برآمد این دو سخن پراکنی یک شوی تبلیغاتی و واکنشی در برابر تنفر و بی اعتمادی مردم نسبت به سپاه پاسداران و کل حکومت است.

 

در حالی که تمامی اخبار و گزارشها حاکی از اتحاد مردم برای کمک به سیل زدگان و نبود امکانات نهادهای حکومتی برای محافظت از مردم سیل زده حکایت می کند، خامنه ای از حضور فعال ارتش و سپاه پاسداران در کمک رسانی حرف می زند. مردم روستاهای سیل زده می گویند ما برای خرید گونی و شن خودمان باید پول بدهیم و یا در نقاطی مردم روستاها در نبود هیچ امکانی، جانهای خود را به جای گونیهای شن برای محافظت از روستاهایشان به خطر انداخته اند و از نقش کارگزاران حکومتی به سلفی گرفتن یاد می کنند.

 

دعوت از لمپنهای حشدالشعبی و تیپ افغانی فاطمیون همراه با ادوات نظامی شان به بهانه کمک به سیل زدگان چه معنایی دارد؟ مگر لمپن پاسدار و بسیجی برای کمک (سرکوب مردم) کم است؟ از یک سو امداد گران مردمی در محل دستگیر می شوند و از سوی دیگر اوباش سرکوبگر، آزادانه در محل می چرخند و رژه می روند. کمک گرفتن از یک نیروی فاسد و سرکوبگر هیچ دلیلی به جز امنیتی کردن مناطق سیل زده و سرکوب جنبش اعتراضی ندارد.

مردم تا کنون نشان داده اند که بر خلاف حرف خلیفه ارتجاع، سپاه پاسداران نه در ایران و نه در منطقه حصارهای امن برای ملت نبوده اند. همانگونه که توصیه خامنه ای برای عصبانی کردن دشمن، امنیت برای مردم نیاورده و نخواهد آورد.

 

توصیه خامنه ای برای عصبانی کردن دشمن با توسل به هر کاری، چیزی جز دعوت به جنگ معنایی ندارد. او که به خوبی می داند جنگی در کار نیست، ژست پوشالی می گیرد زیرا برای حفظ تاج و تخت خود به دشمن تراشی خارجی احتیاج دارد.

 

روحانی بی شرمانه در برابر بی خانمانی و آوارگی مردم سیل زده به خودش مدال داده و از پول ذخیره شده در صندوق توسعه ملی و آبهای جمع شده در دریاچه ارومیه برای خود افتخار می تراشد. وی مدعی است که دولت با بالا بردن آب دریاچه ارومیه جان  ۱۵میلیون نفر را از خشکسالی نجات داده است. در حالی که دریاچه ارومیه به دلیل بارانهای اخیر آب دار شده است. اما وی در برابر این که میلیونها نفر در برابر این سیل بی خانمان شدند و آثار فاجعه بار سیل هنوز به طور کامل خود را نشان نداده چیزی نمی گوید.

روحانی روز چهارشنبه ۲۸ فروردین به تکرار برای ساختن خانه های مردم سیل زده وعده هایی داد که خودش هم به خوبی می داند که انجام نخواهد شد.

کپرنشینان و چادرنشینان، یادگارهای تلخ زلزله های چند ساله اخیر، گواهی بر وعده های پوچ روحانی است.

جدل بین روحانی و خامنه ای برای استفاده از صندوق توسعه ملی خود معنایی جز این ندارد که هیچکدام حاضر نیستند بازسازیها را از ثروتهای مردمی انباشته شده در نهادهای حکومتی انجام دهند. همانگونه که در رابطه با زلزله زدگان کرمانشاه و ... انجام نشد. روحانی گفت که دولت پول ندارد و خامنه ای اجازه برداشت از صندوق توسعه ملی را داده است. در همین روز رئیس هیات عامل این صندوق گفت: اذن مقام معظم رهبری مبنی بر برداشت را ندیده ام.

 
 

 

بازگشت به صفحه نخست