فراسوی خبر ... پنجشنبه ۶ تیر

 

ترس از برباد رفتن ثروت ناشی از چپاول

زینت میرهاشمی

 

با توجه به آوازه ثروت خامنه ای و بیت او که مدتهاست بر سر زبانهاست و فیلمهای مستندی هم در باره انباشت این ثروتها در رسانه های خارج از ایران پخش شده است، واکنش دلسوزانه حسن روحانی نسب به داراییهای خامنه ای را باید در ردیف دروغهای همیشگی او گذاشت.

قرار گرفتن خامنه ای و زیر مجموعه های او در لیست تحریم دولت آمریکا، اهمیت سیاسی و اقتصادی خودش را دارد. در گام اول این موضوع اهمیت سیاسی دارد. تحریم ولی فقیه یعنی تحریم نوک هرم قدرت سیاسی. یعنی تحریم منفورترین فرد در ایران. البته از نظر اقتصادی هدف بسته شدن راه کمک بنیادهای وابسته به بیت خامنه ای به گروههای تروریستی است.

 

روز چهارشنبه ۵ تیر خامنه ای با عصبانیت به این تحریم واکنش نشان داد. از عصبانی بودن او که بگذریم، او حساب خود و مردم را یکی کرده است. خیلی واضح و روشن است که اموال بیت خامنه ای در تحریم قرار گرفته است نه سفره های خالی مردم ایران. حساب مردم با حساب خامنه ای کاملا جدا است. مذاکره برای خامنه ای به معنای فروریختن همه ادعاهایش است، در حالی که مردم ایران هیچ سودی از شرکت در جنکهای نیابتی نبرده و خواهان صلح با مردم منطقه هستند. بر همین منظر خامنه ای مذاکره را از «دست دادن عامل اقتدار» اعلام کرد.

 

روحانی هم روز چهارشنبه ۵ تیر حرفهایی زد که مردم ایران در قیامهای خیابانی با شعارهای صریح پاسخ او را داده اند. بر اساس حرف وی که مدعی شد تحریم خامنه ای یعنی تحریم مقام دینی، سیاسی و... در سراسر دنیا. روحانی شیاد به روی خود نمی آورد که ولی فقیه و نهادهای اقتصادی تحت امر او میلیاردها دلار از ثروت مردم و کشور را غارت کرده اند.

 

تحریمهای جدید، شیرینی سرنگون شدن پهپاد امریکایی را به کام دم و دستگاه ولایت خامنه ای تلخ کرد. گزارش دفتر سازمان ملل متحد که در روز چهارشنبه ۵ تیر در رابطه با برجام منتشر شده است اهمیت دارد. اهمیت این گزارش این است که علیرغم این که جمهوری اسلامی تلاش می کند از کانالهای بین المللی نسخه مظلومیت خود را صادر کند اما موفق نمی شود. در جدیدترین گزارش دفتر سازمان ملل متحد، در قسمتی که به جنگ حوثیها با ائتلاف عربستان سعودی پرداخته شده، از روی بقایای به جای مانده از موشکهای بالستیک در خاک عربستان و «بر اساس نوع طراحی و مشخصات این تسلیحات و نشانههای حک شده روی آنها و همچنین نوع کارخانجات تولید کننده قطعات آنها، بازرسان اطمینان دارند که این جنگ افزارها و قطعات مرتبط به آنها ساخت کارخانجات ایرانند.» همچنین این گزارش به تسلیحات ساخت ایران که در کشتی ضبط شده در دریای عدن اشاره دارد که با تولیدات اسلحه سازی ایران مطابقت دارد. این بخش گزارش که به کمکهای تسلیحاتی رژیم به حوثیها اشاره دارد در ایزوله کردن رژیم اهمیت دارد.

در خاتمه باید تاکید کرد که منافع مردم ایران با منافع رژیم یکی نیست. بر این منظر مردم ایران با مماشات، جنگ و رژیم حاکم مخالف هستند و منافع خود را جدا از رژیم تعریف می کنند. بر بستر رویدادهای پیش رو، می توان گفت این مردم ایران هستند که خود را هر چه بیشتر برای ساختن تاریخ سیاسی جدیدی آماده می کنند. 

 

 بازگشت به نبردخلق

بازگشت به صفحه اول