فراسوی خبر .... یکشنبه ۱۲ خرداد

 

توصیف شرایط با توسل به دروغ

 

زینت میرهاشمی

 

بر اساس تمامی داده های آماری و در حالی که خواسته های نیروهای شرکت کننده در حرکتهای اعتراضی از شرایط زندگی سخت حکایت می کنند، حسن روحانی به دروغ شرایط را خوب توصیف می کند. وی تلاش می کند هر طور شده قبل از پایان رسیدن تاریخ مصرفش در صندلی ریاست جمهوری رژیم، حداقل در شعار هم که شده نقش کلید بی خاصیتش را مثبت نشان دهد.

وی بعد از ثابت شدن بی خاصیتی کلیدش برای حل بحران، تلاش کرد با اعلام جایگاه فرماندهی در اقتصاد، برای حل بحران اقتصادی و وضعیت معاشی مردم امیدواری ایجاد کند. وی در نقش فرمانده اقتصادی هم ناکام شده و کاری برای اشتغال و معیشت مردم نمی تواند انجام دهد. همانگونه که مدال افتخار نوشتن انشای حقوق شهروندی را هم  به سینه خودش آویزان کرد و بنا بر تمامی شواهد، وضعیت نقض حقوق بشر در دوره آخوند روحانی بیش از هر هنگام بدتر شده است و شمار زندانیان سیاسی از فعالان حقوق بشری تا کارگران و معلمان بیشتر شده است. شهروندان آگاهی که در همبستگی با کارگران زندانی که در روز کارگر  در گردهمائی اول ماه مه شرکت کرده بودند همچنان در زندان به سر می برند. بساط داغ و درفش و شکنجه همچنان فعال است. اگر خاتمی در زمانی با توجه به شرایط مماشات توانست با طرح گفتگوهای تمدنها، مدتی عمر رژیم را طولانی کند و نیروهای مقاومت را زیر فشار بین الملل قرار دهد، اما روحانی در شرایطی نیست که بخواهد با این مدالها آبرویی برای رژیم بیاورد.

روحانی در حرفهای روز شنبه ۱۰ خرداد که صفت «با منطق» بودن در مذاکره را هم به خودش چسباند مدعی عقب راندن دشمن «قدم به قدم» شده و وضعیت اقتصادی را نسبت به سال قبل بهتر ارزیابی کرده است. وی پیشاپیش خود را «پیروز میدان» دانست. البته اوضاع و شرایط بحرانی رژیم حرف وی را نفی می کند. میز تحولات به هر شکلی چیده شود، رژیم ولایت فقیه پیروز آن نخواهد بود. زیرا بقای رژیم در آفرینش بحران در خارج از مرزها برای سرکوب مردم در داخل است. گرفتن همین نقش از رژیم موضوع روی میز است. نه نمایشهای خیابانی به نام «قدس» برای دلسوزی بی مایه از مردم محروم فلسطین و نه شعارهای رژیم علیه «معامله قرن» می تواند رژیم را نجات دهد.

جانشین سرکرده کل سپاه پاسداران در مصاحبه اخیرش به حمایت از حوثیها تاکید کرده و گفت «هر قدر می توانیم کمک کنیم و این کار را هم می کنیم.» وی از این که در یمن مثل سوریه سپاه تروریستی پاسداران نمی تواند پایگاه بزند و نیرو در آن شکل گسیل کند متاسف است. این هم بخشی از «منطق» مورد نظر روحانی برای مذاکره است که بن بست رژیم را عمیق تر خواهد کرد.  

 بازگشت به نبردخلق

بازگشت به صفحه اول