فراسوی خبر ... یکشنبه ۱۶ تیر

 

گسترش مافیای فروش اعضایِ بدنِ زندانیان

زینت میرهاشمی

 

انکار وجود زندانی سیاسی و امنیتی نامیدن مخالفان سیاسی، از روشهای مشترک همه دیکتاتورها و سیاست ساختاری حکومتهای مستبد است که تحمل هیج دگراندیشی جز پابوسان و دستبوسان خود را ندارند. دیکتاتورها مرگ خود را در وجود و فعالیت مخالفان سیاسی خود می بینند و از این رو با برچسب امنیتی بودن مخالفان سیاسی، برای نابودی آنان برنامه ریزی می کنند و در گام اول حقوق اولیه زندانیان را حتی بر طبق قوانین نظام  حاکم رهایت نمی کنند.

مخالف سیاسی در حیات استبداد دینی ولایت فقیه، با استفاده از ابزار دین و اجرای شرع، به وحشیانه ترین شکل سرکوب شده و می شود.

 

فراموش نشده که محمد رضا شاه در مقابل دوربین خبرنگاران رسانه های جهان منکر وجود زندانی سیاسی می شد و آنان را خرابکار و زندانی امنیتی می نامید. دیری نپایید که او «صدای انقلاب مردم» را شنید و با چشمانی گریان ایران را ترک کرد.

 

بنابرین از پایدارندگان حکومت جهل و جنایت در لحظه کنونی نمی توان انتظار داشت که زندانی سیاسی را به رسمیت بشناسند.

از ظریف، روحانی تا همه جلادان با سابقه که رژیم را تا امروز سر پا نگاه داشته اند جمله زندانی سیاسی نداریم شنیده می شود. اخیرا سخنگوی جدید قوه قضائیه رژیم در برابر چرایی مخلوط کردن زندانی سیاسی با مرتکبان جرایم عادی که به قتل زندانی سیاسی در زندان فشافویه انجامید، منکر زندانی سیاسی شد. وی گفت: «واقعا زندانی سیاسی نداریم...» اگر چه این موضوع جدید نیست اما تکرار حرفهای این زیر دست رئیسی جلاد، با توجه به شرایط فعلی که «شعار زندانی سیاسی آزاد باید گردد» به طور گسترده در حرکتهای اعتراضی مردم داده می شود اهمیت دارد.

وجود طیف گسترده زندانیانی سیاسی از فعالان سیاسی، صنفی، مدنی، مدافعان محیط زیست و دگراندیشان و... که همه از طرف رژیم «زندانی امنیتی» خطاب می شوند، ضعف و پوشالی بودن رژیمی را نشان می دهد که تنها بر شلاق، سرنیزه و طناب دار متکی است.

رژیم در برابر گسترش مخالفت نهادهای بین المللی مدافع حقوق بشر و مخالفان حکم ضد انسانی اعدام ، نه تنها از اعدام دست برنداشته بلکه بر اساس حکم ابلاغ شده ابراهیم رئیسی، یعنی امکان تغییر شکل اعدام با طناب دار به شکلهای دیگر، باید منتظر خبر اعدامهای بیشتر باشیم.

یکی از مواد حکم ابلاغ شده رئیسی، استفاده از اعضای بدن زندانیان محکوم به اعدام برای پیوند به دیگران است که مورد مخالفت تعدادی از پزشکان جراح در ایران قرار گرفته است. این موضوع یادآور کشیدن خون زندانیان برای پاسداران زخمی در جنگ ۸ ساله با عراق است.

 

این عمل، اقدامی ضد بشری است که به گسترش جرم و جنایت و در پی آن به افزایش اعدام کمک می کند. تغییر شکل اعدام به شکل غیر دردآورتری جهت اسنفاده اعضای بدن است. با توجه به این که فروش اعضای بدن در ایران تبدیل به امری رایج شده است، می توان حدس زد با اجرای حکم ابراهیم رئیسی راه جدیدی برای مافیای خرید و فروش اعضای بدن در ساختار فاسد جمهوری اسلامی شکل خواهد گرفت.

 

 بازگشت به نبردخلق

بازگشت به صفحه اول