فراسوی خبر .... شنبه ۱۹ خرداد

 

موضع مَکرون، نزدیک شدن غروب عمر رژیم

زینت میرهاشمی

راهبرد رژیم با سیاست ادامه حیات در شکافها و تضادهای کشورهای اروپایی با آمریکا بر سر سرنوشت برجام، با موضع گیری اخیر مکرون، رییس جمهوری فرانسه و تاکید او بر نقاط مشترک با سیاستهای فشار آمریکا، رژیم را یک گام بزرگ به ایزوله شدن بیشتر سوق داد.

تاکید مکرون بر ۴ نقطه مشترک با سیاست آمریکا، همان پایه های اساسی نافرجامی برجام را اثبات می کند. به عبارتی حتا دولتهای اروپایی که طی این مدت بر طبل ادامه برجام مرتب کوبیده اند، در عمل نمی توانند بر این موارد سرپوش بگذارند.

رژیم یا باید برای تکمیل برجام، جام زهر را بنوشد یا با قطع تمامی شریانهای مالی اش، به تنگی نفس خواهد افتاد. البته رژیمی که در روانشناسی مردم رفتنی است و تاریخ عمرش به پایان رسیده است، در شرایط ضعف، سریع تر جانش گرفته خواهد شد.

 

اما ۴ مورد مهم مشترک مورد تاکید مکرون چیست؟

عدم دستیابی به سلاح هسته ای، کاهش فعالیت بالستیک، کنترل اقدامات منطقه ای، صلح در منطقه.

اینها مواردی هستند که رژیم با تکیه بر آنها توانسته است چهل سال با سرکوب مردم ایران و توسعه جهل و خرافات حکومت کند.

 

خزانه داری آمریکا روز آدینه ۱۷ خرداد، مجتمع «صنایع پتروشیمی خلیج فارس» همراه با ۳۹ شرکت و شعبه های وابسته و نمایندگیهای فروش صنایع پتروشیمی در خارج از ایران را در لیست تحریمها قرار داد. دلیل این تحریمها، حمایت مالی این شرکتها از قرارگاه خاتم الانبیا وابسته به سپاه تروریستی پاسداران است. این عمل ضربه کاری دیگری بر شریانهای مالی سپاه تروریستی و فعالیتهای خرابکارانه سپاه قدس در منطقه خواهد زد.

این رویدادها، بحران درون هرم قدرت را بیشتر به سطح خواهد آورد. همزمان شکاف در بدنه رژیم بر سر مذاکره آری یا نه را عمیق تر خواهد کرد. شکافی که خامنه ای در صحبتهای اخیرش آن را گوشزد کرد. این هم یادآوری کنیم که این رویدادها یک تودهنی به روحانی هم است که مدعی کوتاه آمدن و یا عقب نشینی ایالات متحده در برابر ایستادگی رژیم شده بود.

تقاضای عاجزانه و نصیحت گونه نماز جمعه خوان تهران، امامی کاشانی، هم نمایی از بن بست و درماندگی رژیم رو به افول است. این نماز جمعه خوان روز ۱۷ خرداد خواست که «تمام مسئولان گروههای سیاسی با هر عقیده و فکری که هستند» در مقابل دشمن با خامنه ای همصدا شوند.

 

 

 

 بازگشت به نبردخلق

بازگشت به صفحه اول