فراسوی خبر ... یکشنبه ۲۹ اردیبهشت

 

دو حرکت اعتراضی در شکستن سنگرهای ارتجاع

 

زینت میرهاشمی

 

تظاهرات دانشجویان دانشگاه تهران در روز دوشنبه ۲۳ اردیبهشت برای اعتراض به خشونت علیه زنان و دفاع از «پوشش اختیاری» و تظاهرات زنان و مردان آزادیخواه و برابری طلب مریوان در روز پنجشنبه ۲۶ اردیبهشت از جمله حرکتهای پیشرو، آگاهمند و مترقی در پیشبرد جنبش آزادیخواهانه و ضد دیکتاتوری مردم ایران است.

این حرکتهای اعتراضی در دفاع از حقِ بیش از نیمی از شهروندان، یعنی زنان تحت حاکمیت جمهوری اسلامی است که قلب ارتجاع و استبداد دینی را هدف قرار داده است. این حرکتهای شکوهمند، شلیک تیر به فرهنگ ارتجاعی حاکم و قوانین مردسالارانه حکومت است. زنان و مردان آزادیخواه، فریادهای خاموش و ناله های دردمند زنان قربانی خشونت را با پرچم رهایی بر دست فریاد زدند. پرچمی که به درستی بر آن نوشته شده است: «زن ناموس هیچکس نیست، با ارتجاع می جنگیم».

این که خشونت علیه زنان، در عمق جامعه به صورت آشکار  و پنهان عمری دراز با آغاز تقسیم کار جنسیتی دارد، این که خشونتهایی چون قتلهای ناموسی، اسید پاشی، شکنجه روزمره در خانه و.... عمری طولانی دارد و در هر جامعه ای بستگی به رشد تمدن و فرهنگ، میزان آن تغییر کرده، اما یک حقیقت را نمی توان کتمان کرد که در اساس حکومت ابزارهای لازم برای تولید و بازتولید خشونت علیه زنان و یا بازدارندگی این خشونتها را در دست دارد. البته نهادهای مدنی و تشکلهای اجتماعی مردمی نقش به سزایی در کاهش این خشونت با فرهنگ سازی خواهند داشت. دستگیری فعالان زنان و فعالان مدنی ... نشان می دهد که رژیم ایران مخالف هر نوع آگاهی بخشی به مردم از طریق نهادهای مردمی است.

به آتش کشیدن زنان توسط پدر، برادر و یک مرد از فامیل، تبدیل به امری عادی شده است. هراس در برابر این خشونتها بسیاری از زنان را به خودکشی کشیده است.

خشونت علیه زنان با قوانین ضد زن در جمهوری اسلامی به طور مداوم بازتولید می شود. زیرا براساس قوانین ارتجاعی در ایران مرد سلول جامعه و قیم زن است. آپارتاید جنسیتی از پایه های حفاظتی نظام بنیادگرایی اسلامی است.

برخی از مردان هر طور که صلاح بدانند در دفاع از ناموس و مِلک خود «غیرت مردانه» را به کار می گیرند. این «غیرت» مردانگی در رژیم ولایت فقیه یک «ارزش» به حساب می آید و بلندگوهای ارتجاع حاکم به طور مداوم تبلیغش را می کنند. تبلیغ فرهنگ ضد زن که خشونت را در مردان ارتجاعی تقویت می کند. یک نمونه آن بیدادستان اصفهان روز سه شنبه ۲۴ اردیبهشت دوچرخه سواری زنان را «فعل حرام» دانست که باید مورد پیگرد قرار گیرد.

دستگیری تعدادی از شرکت کنندگان در تظاهرات اعتراضی روز پنجشنبه ۲۶ اردیبهشت و دستگیری دانشجویان شرکت کننده در تظاهرات علیه حجاب اجباری در روز دوشنبه ۲۳ اردیبهشت، دقیقا نشان دهنده هراس نظام حاکم از به چالش کشیده شدن قوانین ضد بشری، بردگی زنان و فرهنگ ارتجاعی موجود است.

 

 بازگشت به نبردخلق

بازگشت به صفحه اول