فراسوی خبر ... دوشنبه اول خرداد

مشت محکم در خیابان و دانشگاه علیه رژیم اعدام

زینت میرهاشمی

بر بستر جنبش انقلابی جاری، سر به دار کردن ۳ جوان آزادیخواه، زنده یادان صالح میرهاشمی، مجید کاظمی و سعید یعقوبی در روز آدینه ۲۹ اردیبهشت، نه گزینه ای تاثیرگذار جهت رعب و وحشت در میان مردم، بلکه تکثیر کننده شجاعت و تقویت رزمندگی و ایستادگی است.

تسخیر خیابان در بسیاری از شهرها توسط جوانان، حرکتهای اعتراضی دانشجویان و دادن شعارهای شبانه از خانه ها و... علیه حکومت بار دیگر نشان داد که این جنبش نه با چوبه های دار و نه با زندان و شکنجه سر باز ایستادن ندارد.

حضور پر شمار مردم همراه با خانواده های زندانیان محکوم به اعدام در برابر زندان باوجود اشراف بر یورش وحشیانه ماموران و ساچمه باران، حرکتهای اعتراضی بعد از اعلام خبر سر به دار شدن قهرمانان مردم همراه با شعارهای ضد حکومتی و مشخص علیه خامنه ای ضحاک، هزینه اعدام ها برای رژیم را بیشتر می کند. ایجاد موج تنفر داخلی در میان مردم و همچنین در خارج از مرزهای ایران و از طرف نهادهای حقوق بشری و نهادهای دولتی در کشورهای دیگر، دستاورد قدمهای شورشی خانواده ها و مردم در حمایت از زندانیان سیاسی است.

مزار زنده یادان صالح میرهاشمی، مجید کاظمی و سعید یعقوبی به اضافه بر مزار زنده یادان محسن شکاری، مجیدرضا رهنورد، محمد مهدی کرمی و محمد حسینی و شهدای دیگر جنبش ضد دیکتاتوری، به میعادگاه دلهای عاشق آزادی تبدیل شده است. برگزاری مناسبتهای هفتم، چهلم و تولد بر سر مزار شهیدان به کابوس رژیم تبدیل شده است.

دستگاه اعتراف گیری اجباری از زندانیان علیه خود و دیگران و پخش آن در تلویزیون حکومتی، وادار کردن زندانی به اعتراف علیه خود با وعده کاهش مدت حبس یا آزادی و... شیوه های کثیفی است که دیگر کسی را فریب نمی دهد. همان طور که کلیدواژه اغتشاشگر در اعتراضهای خیابانی در میان مردم برابر با اعتراض و شوریدن علیه حکومت و قابل احترام است. بی اعتباری بیدادگاههای رژیم و نمایشهای اعتراف گیری نه فقط در ایران که در سطح جهانی هم به یک بی آبرویی علیه رژیم ولایت فقیه تبدیل شده است.

روز شنبه ۳۰ اردیبهشت بار دیگر شعارهای زیر توسط قیام آفرینان در بسیاری از شهرها منجمله تهران، اصفهان، مشهد، کرج، بندرعباس و مهاباد طنین افکن شد: امسال سال خونه، سید علی سرنگونه / خامنه ای ضحاک، می کِشیمت زیر خاک/ قسم به خون یاران، ایستاده ایم تا پایان/ خامنه ای بی ریشه، خیزش ادامه داره/ وای به روزی که مسلح شویم/ کشته ندادیم که سازش کنیم، رهبر قاتل را ستایش کنیم/ تا دیکتاتور رو کاره، قیام ادامه داره و...

 

 

 

 https://t.me/nabard_khalgh

بازگشت به صفحه اول