فراسوی خبر... سه شنبه ۲ اسفند

کسب درآمد از غارت اموال مردم تا درآمد ارزی

زینت میرهاشمی

 استفاده از فروش ارز برای پر کردن کیسه دولت، گذشتن ارزش دلار از مرز ۵۰ هزار تومان در روز دوشنبه اول اسفند و اثرات ویرانگر آن روی معیشت و سفره های خالی مردم، سیاست «مولد سازی» (غارت اموال عمومی) و... نمونه هایی از سیاست درآمدزایی دولت دست نشانده خامنه ای برای نگاهداشتن حکومتش است.

علت این که مجریان طرح «مولد سازی» (غارت اموال عمومی) توسط ولی فقیه انتخاب و از هر نظارت و قضاوت مصون هستند، بازگذاشتن دست مزدورانش برای به فلاکت کشاندن هرچه بیشتر مردم  است.

این طرح غارتگرانه با فروش مدارس و زمینهای کشاورزی کلید خورده است. براساس خبرهای مربوط به این طرح، هزاران مدرسه تازه ساز و یا قدیمی در سایت مولد سازی در ردیف «اموال مازاد» به فروش گذاشته شده است. از مدارس به فروش گذاشته شده، بیشترین آنها در مناطق محروم خوزستان و بلوچستان قرار دارد. رژیم در حالی این مدارس را برای فروش گذاشته که ساخت آن در ایران بیشتر توسط افراد خیر صورت می گیرد. نبود مدارس کافی به ویژه در استانهای مرزی و مناطق محروم از مشکلات مردم است.

وعده های توخالی رئیسی، قاتل ۶۷ در حد مزاح بین باندهای حکومتی عملکرد داشته است. طرح مولد سازی ادامه سیاست جراحی بیرحمانه اقتصادی است که در دوران رفسنجانی آغاز و توسط احمدی نژاد ادامه یافت.  

در حالی که واقعیت زندگی مردم خود را در حرکتهای اعتراضی بازنشستگان و کارگران نشان می دهد، رئیسی مرتب وعده کنترل بازار ارز، پایین آوردن قیمتها و وضعیت خوب حرف می زند. خامنه ای روز دوشنبه ۱۰ بهمن گفت: «من شهادت می دهم دولت در حال کار و تلاش است اما مراقب جهتگیریها باشند.» کار و تلاش دولت برگزیده خامنه ای، همانا غارت هر چه بیشتر همراه با سرکوب بی محابا است.

 

نبرد خلق شماره ۴۶۱  - اول اسفند ۱۴۰۱- ۲۰ فوریه ۲۰۲۳

 https://t.me/nabard_khalgh

بازگشت به صفحه اول