فراسوی خبر ... سه شنبه ۱۰ بهمن ۴۰۲

کارگران در کف خیابان، ستیز با حکومت دروغگو و تبهکار

زینت میرهاشمی

وقتی آمار در ساختار حکومت فاسد و تبهکار، امنیتی می شود، حرکتهای اعتراضی در کف خیابان، سفره های خالی، وضعیت معیشت و بهداشت مردم، واقعیت آمار را نشان می دهد. باندهای حکومتی برای کسب سهم بیشتر در ثروت و قدرت، با رعایت حفظ قوائد بازی بر بستر راهکار ولی فقیه، ادعاهای همدیگر را زیر سوال برده تا در اشغال صندلیهای مجلس ارتجاع شانس خود را امتحان کنند.

جااندازی «اقتصاد» دستوری و دیکته شده از طرف خامنه ای به نام «مقاومتی»، بر دوش رئیسی گذاشته شده است. این قاتل ۶۷ بنا به سابقه بی رحمی اش، قرار است که این بار در لباس ریاست، معیشت مردم را در راه امنیت نظام سرکوب کند. بنابراین، نظام برای پوشش عمق غارتگری اقتصاد مقاومتی که در برنامه هفتم توسعه بسیار برجسته شده است، دست به ساده سازی باید بزند. فرمان درمانی و وعده درمانی شیوه های رئیسی در این جهت است. «رئیسی دروغگو حاصل وعده هات کو» یکی از عمومی ترین شعارهایی است که در حرکتهای اعتراضی بازنشستگان و نیروهای کار از همان ابتدا علیه او داده شد.

به دنبال ادعای رئیسی مبتنی بر «رشد مثبت اقتصادی»، «کاهش تورم» و پایان دادن به «کسر بودجه» بدون چاپ پول، معاون رفاه و امور اقتصادی وزارت تعاون، مدعی کاهش فقر و کم شدن تعداد فقرا شده است. رئیسی در ۵ اسفند ۱۴۰۰ دستور «اجرای سریع اقدامات لازم برای رفع فقر مطلق» را داده بود. بنا به داده های آماری درج شده در رسانه های حکومتی، در طی این دو سال جمعیت کسانی که به زیر خط فقر، حاشیه نشینی و فقر مطلق رانده شده اند، افزایش بی سابقه داشته است. در حالی که بیش از یک سوم جمعیت ایران زیر خط فقر مطلق است، معاون رفاه و امور اقتصادی وزارت تعاون و رفاه اجتماعی تنها مدعی «کاهش ۲۰۰ هزار نفر از فقرا نسبت به سال ۱۴۰۰» در برابر قول «رفع مطلق فقر» راضی شده است، بر فرض این که ادعای او درست باشد. (ایسنا ۸ بهمن)

این ادعا در حالی است که بهای دلار در بازار آزاد روز دوشنبه ۸ بهمن از مرز ۵۷ هزار تومان برابر یک دلار گذشت. بر خلاف ادعاهای کارگزاران حکومتی، این ارزش دلار است که با افزایش برابری آن قدرت خرید مردم را رقم می زند نه دستاوردهای دروغین رئیسی.

تمامی روزهای هفته گذشته، چندین حرکت اعتراضی از طرف کارگران، فرهنگیان، پرستاران، بازنشستگان و کشاورزان در اکثر استانهای کشور صورت گرفت. محور شعارها و بنرهای معترضان در کف خیابان دقیقا حکومت را نشانه می گیرد. شعارهای کارگران اعتصابی گروه ملی فولاد اهواز مبنی بر «ما عدالتی ندیدیم، ما دیگه رای نمی دیم»، «علیه ظلم و بیداد، می جنگیم می جنگیم»، «مشکل ما همین جاست، دروغ میگن آمریکاست»، «مشکل ما حل نشه اهواز قیامت میشه» و... نفی همه آمارهای ساختگی و امنیتی حکومتی است.

کارگران شجاع گروه ملی فولاد اهواز روز دوشنبه ۸ بهمن، در هفتمین روز اعتصاب و راهپیمایی اعتراضی خود، اعلام کردند که تا رسیدن به خواسته های شان، به اعتصاب خود ادامه می دهند.

 

 

 https://t.me/nabard_khalgh

بازگشت به صفحه اول