فراسوی خبر ... دوشنبه ۱۲ تیر

جنبش انقلابی برای نابودی نظام جهل و جنایت ادامه دارد

زینت میرهاشمی

باوجود نَعره های میان تهی و دهانهای کف کرده کارگزاران حکومت مبنی بر خواباندن اعتراضهای خیابانی، زنده بودن خشم مردمی خود را در اشکال مختلف نشان می دهد و واکنش پادوهای حکومت نسبت به کنشگری معترضان مُهر تایید بر این واقعیت می زند.

آخوند طائب، مشاور عالی سرکرده کل سپاه با «جنگ ترکیبی» خواندن جنبش انقلابی که با قتل حکومتی مهسا امینی از شهریور ۱۴۰۱ در سراسر ایران زمین شعله ور شد، مدعی شد که «آمریکا از طریق سه کشور همسایه پیام داد که دنبال براندازی نیستیم و بیایید مذاکره کنیم و به تفاهم برسیم.» (اعتماد آنلاین ۲ تیر)  

این که پایوران رژیم جنبش وسیع و همگانی توده های مردم را «اغتشاش» و یا توطئه کشورهای غرب و آمریکا می دانند موضوع جدیدی نیست. اما این که آمریکا چگونه به آخوند جماعت پیام رسانده که دنبال براندازی نیست، هم مضحک و هم نشانهِ باور رژیم به اراده مردم برای سرنگونی است.

جنبه مضحک مساله این است که بارها مقامات آمریکایی و کشورهای غربی اعلام کرده اند که سیاستشان براندازی جمهوری اسلامی نیست. حتا تفسیرگران و تحلیلگران حکومتی هم به این موضوع اشاره داشته اند. اساس سیاست کشورهای غربی و آمریکا، تغییر رژیم نبوده و محور سیاست آنها بر رام کردن رژیم در برابر شکل گیری نیروهای مترقی، عدالت طلب  و مستقل است. مشاور سرکرده سپاه تروریستی پاسداران با سیاست مماشات آمریکا به خوبی آشنایی دارد و به نظر می رسد گفته او مصرف داخلی برای خاطر جمعی ساندیس خورها است.

تهدید سرکرده کل سپاه پاسداران، حسین سلامی مبنی بر این که «به تجزیه طلبان اجازه توطئه نمی دهیم ... هیچ کس حاشیه امنی ندارد و...» هم در ردیف همین حرفهای پوشالی است. زیرا یکی از خصلتهای زیبای جنبش انقلابی ۱۴۰۱ که همچنان بر بستر جامعه جاری است، اتحاد مردم در سراسر ایران است.

محدود کردن نیروهای اپوزیسیون سازمانیافته مانند سازمان مجاهدین خلق ایران، میدان دادن به سیاست گروگان گیری شهروندان کشورهای غربی و ساده سازی اعمال تروریستی رژیم در خارج از مرزهای ایران به عنوان مثال، آزادی دیپلمات تروریست اسدالله اسدی در زمینه همین سیاست است.

خواست مردم بارها و به صورتهای مختلف این گونه بیان شده که: به حکومت یاری نرسانید.

در حالی که تکلیف خامنه ای، ضحاک زمان، در کف خیابان با شعارهای مردمی معلوم شده است، نماز جمعه خوان تهران، آخوند صدیقی مدعی شد «امامت علی (ع) انتصابی مستقیم از سوی خدا بود و ولایت فقیه نیز به طور غیرمستقیم انتصاب شده اند.»

مجموعهِ این سخن پراکنیها برای مصرف داخلی و تزریق امید به نیروهای ارتجاعی و نگاهدارندگان معبد پوسیده ولایت فقیه است.

جنبشی که برای تغییر و براندازی حکومت ارتجاعی جمهوری اسلامی سر بلند کرده و همچنین نیروهای مقاومت سازمانیافته در مرزبندی با شاه و شیخ، مصمم هستند طرح نو درافکنده تا بنیاد نظام جهل و جنایت را براندازند.

 

 

 

 https://t.me/nabard_khalgh

بازگشت به صفحه اول