فراسوی خبر ... سه شنبه ۱۶ آبان

ولوله اشغالگران ایران و کلام سخیف یک زن حزب اللهی

زینت میرهاشمی

در چند روز گذشته، اظهار نظر نفرت آور منصوره معصومی، معروف به «خانم جلسه ای»، از فعالان حزب اللهیِ لباس شخصی، در اعتراض به صدا و سیمای رژیم برای حضور چند تن از افراد «غیر خالص» در این نهاد، تبدیل به تیغ کشی میان باندهای حکومت شده است. واکنش به اظهارات سخیف این زن بسیجی به تیترهای درشت برخی از رسانه های حکومتی تبدیل شده است. گویا اتفاق عجیبی افتاده است.

منصوره معصومی در اعتراض به دعوت دو نفر از باند مغلوب در شبکه حکومتی گفت: «این مملکت مال حزب اللهی هاست». از همان لحظه، توپخانه اصلاح طلبان قلابی، شروع به کار کرد. کانون اعتراض در بگومگوی درون ولایت خامنه ای، پیرامون روند «خالص سازی» در نمایش انتخابات پیش رو است.

بخش بسیار مضحک در شلیک توپحانه «اصلاحات چیها» به زن بسیجی، توسل به مرده ریگ خمینی است. نویسنده مطلب «ما فرزندان ایرانیم» در روزنامه حکومتی اعتماد به تاریخ ۱۵ آبان، مدعی شده که حرف این زن با «قرائت» خمینی «فرسنگها فاصله» دارد و یا به گفته جواد امام، سخنگوی اصلاحات چیها «اگر قانون اجرا می شد، این خانم هرگز جرات نداشت اینطور وقیحانه رجزخوانی کند.»

در حالی که خمینی جلاد بنیانگذار تبعیض و بی عدالتی در مورد مردم ایران بود که  با رفراندوم غیر دموکراتیک، تبعیض «جنسیتی، مذهبی و ملی» را قانونی کرد و از همین زاویه در عمل مشخص شد که «ایران متعلق به همه ایرانیان نیست» و در حقیقت یک جریان خاص ایران را «اشغال» و مالکیت بر آن را به نام خود، یعنی نظام ولایت فقیه به ثبت رساند.

همهِ آنهایی که امروز کلام این زن بسیجی را «خطرناک» و ضد امنیت می دانند، از این اشغالگری سهم برده و به ادامه حیات یک نظام تبعیض گرا و جنایت کار یاری رساندند.

این که فردی به فرموده رهبرش مملکت را مال حزب اللهی ها بداند و یا این که بگوید «هر کس دوست ندارد، جمع کند برود» و... موضوع جدیدی نیست. زیرا ۴۴ سال است که اشغالگران بر ثروت مردم پنجه انداخته اند و هر صدای مخالف غیر خودی را با شمشیر ساکت کرده اند. بنابراین جدال باندهای حکومتی نه بر سر دفاع از دموکراسی و حقوق مردم، بلکه بر سر سهمگیری از قدرت و متعاقب آن از ثروت است. ماجرای کنش و واکنشها بر سر این موضوع در حد نمایش انتخاباتی پیش روی مجلس ارتجاع و یکدست سازی بی دنده و ترمز خامنه ای است.

بر بستر جنبش انقلابی، با هزاران شهید، چشمهای نابینا شده از ساچمه و کودکانی که رژیم به جای مدرسه رفتن آنها را به گورستان فرستاد و... هر گونه گرم کردن فضای نمایش انتخاباتی، کمک به تداوم اشغال ایران است. به راستی به همه نگاهبانان رژیم پوسیده ولایت فقیه باید گفت که شما هرگز ایران را برای همه ساکنان آن نمی دانید و تا وقتی از نظام ولایت فقیه که تجسم عینی تبعیض است دفاع می کنید، در عمل متحد منصوره معصومی هستید.

 https://t.me/nabard_khalgh

بازگشت به صفحه اول