فراسوی خبر ... دوشنبه ۱۶ مرداد

لایحه «عفاف و حجاب» توان شکستن مقاومت زنان را ندارد

زینت میرهاشمی

کشمکش بر سر لایحه ارتجاعی «عفاف و حجاب» که منجر به بررسی آن در جلسه ای غیر علنی مجلس ارتجاع و استفاده از اصل ۸۵ قانون اساسی رژیم با رای گیری استمزاجی برای اجرای آزمایشی آن شد، پیشاپیش شکستش در بازدارندگی مقاومت زنان را نوید می دهد.

بر خلاف موضع گیریها و عربده کشیهای پایوران حکومتی در رابطه با ناکافی بودن لایحه ۷۰ ماده ای این لایحه، هیچ کدام از سه نهاد یکدست شده خامنه ای شهامت دادن رای علنی و نظرخواهی دموکراتیک مردم و حتا کارگزاران درون هرم قدرت را ندارند. لایحه ای که اگر قرار بر اجرای آن باشد، بحران اقتصادی را بیشتر و خشم مردمی را عمومی و گسترده تر خواهد کرد.

استخدام ۴۰۰ مزدور توسط شهرداری تهران به ریاست پاسدار زاکانی، با عنوان «حجاب بان» در مترو با حقوق ماهیانه ۱۲ میلیون تومان، نشانه ریزش در بخش آتش به اختیار رژیم در به میدان آوردن مدافعان حجاب اجباری در خیابان برای سرکوب زنان است. یعنی شکست  قراردادن مردم در مقابل همدیگر است.

رقم ۱۲ میلیون تومان، لقمه چربی برای لمپنها، ساندیس خورها و بسیجیهایی است که ماموریتشان بر اساس گزارش خبر سایت فراز روز یکشنبه ۱۵ مرداد «تنها وظیفه تذکر لسانی و ممانعت از ورود بی‌حجابها و بدحجابها به مترو و در صورت مقاومت، معرفی آنها به پلیس را دارند.»

جلیل محبی، کارشناس مرکز پژوهشهای مجلس ارتجاع در رابطه با مخالفت اکثریت مردم با حجاب اجباری می گوید: «در یک نظرسنجی سال ۱۳۹۸، ۷۱ درصد مردم موافق حجاب شرعی بودند؛ بعد از اتفاق مهسا امینی به ۴۰ درصد رسید.» (اعتماد آنلاین یکشنبه ۱۵ مرداد)  

در شرایط فعلی لایحه «عفاف و حجاب» مثل توپ بین باندهای مافیای شریک در ثروت و قدرت می چرخد که هیچ یک از باندها توان گل زدن به سنگر مبارزه زنان برای آزادی پوشش را ندارد.

مقاومت و اراده شجاعانه زنان در برابر حجاب اجباری بر بستر جنبش انقلابی و اجتماعی جاری، در هماوردی با ارتجاع حاکم دست بالا را دارد.

 https://t.me/nabard_khalgh

بازگشت به صفحه اول