فراسوی خبر... سه شنبه ۱۹ تیر

پایان سیرک حکومتی و تداوم جنبش اعتراضی نیروهای کار

زینت میرهاشمی

شلیک به کولبران، دستگیری جمعی از معلمان به دلیل شرکت در اعتراضهای صنفی، دستگیری فعالان کارگری، جرم دانستن اعتصاب و اعتراض و محرومیت فعالان صنفی از شغل همراه با حبسهای طولانی و شلاق و... خشونت مستقیم دولتی به زندگی و معیشت مردم است. صدور حکم ظالمانه اعدام برای فعال کارگری، شریفه محمدی، جهت ایجاد رعب و وحشت و مهار حرکتهای اعتراضی نیروهای کار است. باوجود تشدید سرکوب، به طور روزانه شاهد تظاهرات و تجمعهای بازنشستگان و نیروهای کار هستیم.

کارگران پیمانی شرکت آبفا، آب و فاضلاب رودبار در استان گیلان، به دلیل عدم دریافت حقوقشان به مدت ۸ ماه، ۱۲ روز است دست به اعتصاب زده اند. یک کولبر به نام «ایوب محمدی»  روز دوشنبه ۱۸ تیر با شلیک ماموران رژیم در مرز نوسود زخمی و بعد به قتل رسید. تجمعهای اعتراضی بازنشستگان روز دوشنبه ۱۸ تیر در بسیاری از استانها برگزار شد.

طوفان کمپین ۱۴، ۱۴ با اعتصاب پرتوان کارگران پیمانکاری پروژه نفت، گاز و پتروشیمی بیش از دو هفته است که همچنان ادامه دارد.

شعارهای آزادی زندانیان سیاسی، آزادی فعالان کارگری و فرهنگی، محکوم کردن حکم اعدام شریفه محمدی و... خروجی نمایش انتخابات رژیم را به چالش می کشد. نیروهای کار بر این باورند که حاکمان سفره آنها را رونق نمی بخشند و آن را لاغر تر هم می کنند.

نمایش حکومتی انتخاب بین دو دلبر خامنه ای و ذوب شده در ولایت فقیه، سرانجام به پایان رسید. یکی از صندوق برون آمد که خود را متعهد به اجرای منویات «رهبر»ش خامنه ای می داند. «هولو»ی بیرون آمده در برابر «لولو»ی مغلوب شده، هیچ وعده ای نداد؛ مدعی شد که بر خلاف دیگران وعده ای نمی دهد که توان اجرایش را ندارد.

چند دوجین وعده های دستوری و فرمانهای رئیسی بر جا مانده است. بیچاره قاتل ۶۷، با کلید واژه دادن امید برای مهار جنبشهای اعتراضی به میدان آمد و با باری سنگین از تنفر مردم، به هلاکت رسید. جانشین او، ارادتمند به قاسم سلیمانی، رئیسی و خامنه ای و... دیگر وعده ای ندارد که روی میز برای فریب دادن مردم بگذارد.

خامنه ای روز یکشنبه ۱۷ تیر در جلسه پایوران دولت سیزدهم، «الگوی مدیریتی» از نوع رئیسی را صریح و روشن برای جانشین او گوشزد کرد. میراث شوم رئیسی، استثمار نیروهای کار توسط شرکتهای پیمانکار زیر مجموعه سپاه پاسداران و قرارگاه خاتم الانبیا، فربه کردن امپراطوری مالی خامنه ای، پیشبرد اقتصاد مقاومتی با تحمیل ریاضت کشی بر نیروهای کار، اجرایی کردن بودجه بر اساس تقسیم ثروت و رانت بین خودیهای حکومتی و... که خروجی همه ی اینها ضعیف کردن سفره معیشت بازنشستگان، کارگران، فرهنگیان و پرستاران و... است.

 

 https://t.me/nabard_khalgh

بازگشت به صفحه اول