فراسوی خبر ... یکشنبه ۲۰ خرداد

کاریکاتوری از انتخابات با چهره های همسو در غارت و سرکوب

زینت میرهاشمی

 

رویدادهای پسامرگ رئیسی شامل: عزاداری نه چندان غمبار و در مواردی شاد و خندان، فعالیتهای مشترک کرکسان لاشه خوار در انتظار نشستن بر جایگاه او، ترافیک کاندیداهای فله ایِ دانه درشتهایی که تاکنون در ساختار حکومت فاسد ولایت فقیه نقش داشته اند، صدور بیانیه های تهدیدآمیز همراه با فریبکاری و وعده های پوچ، بیان شرایطی سخت و بحرانی برای حکومت و در راس آن خامنه ای است.

همگی هشتاد نفری که برای تقویت بنیادهای استبداد دینی اعلام آمادگی کرده اند، کارگزارانی هستند که در کاهش ارزش پول ملی، تورم بالای ۵۰ درصد، خط فقر بالای ۲۵ میلیون تومان، بی خانمانی، بیکاری، کشتارهای وحشیانه شرکت کنندگان در جنبشهای انقلابی، اعدام معترضان، شکنجه و سرکوب زنان، کشتار کولبران و سوختبران و... مشارکت داشته اند.

کلکسیونی از بانیان وضع موجود و چهره هایی هم تیپ و هم مسلک و... با استفاده از بلیط مجانی وارد میدانی شده اند که می دانند بخت با همه آنها یاری نخواهد کرد و نام برنده هم خط با رئیسی از قبل تعیین شده است. اما مشارکت یک مزیت برای بازندگان خواهد داشت؛ نشان دادن حسن نیت به حکومت و امید به میزان سهم شان در زد و بندهای آینده. نشان دادن وفاداری به عهد برای حفظ نظام، به قول آخوند خاتمی، گرفتن کاسه گدایی برای چند صندلی در مجلس، تضمین حفظ بند ناف با نظام ولایت فقیه و بیمه عمر جمهوری اسلامی است.

خامنه ای در سخن پراکنی خود در روز ۱۴ خرداد، به طور روشن با برشماری ویژگیهای جانشین رئیسی به طور آگاهانه از کلمه «تعیین» حرف زد. او گفت که می خواهد سیاست و اقتصاد را به کسی بسپرد که «پرکار، فعال، آگاه و معتقد به مبانی انقلاب و... عمق راهبردی نظام در اولویتش باشد و...» و گزینهِ مطلوب برای امنیت سیاست دیکته شده به فرموده آقا و اقتصاد مقاومتی، پاسداری از امنیت کارتلهای سپاه پاسداران و امپراطوری مالی خامنه ای و... باشد. رونمایی از چنین فرمانبری، جعبه سیاه سیرک انتخابات است که خامنه ای در صحبت خودش از «تعیین» فرد مطلوب حرف زد نه «انتخاب».

معنای خصوصیات برشمرده خامنه ای، ادامه دهنده بهترین گزینه اش یعنی کسی در اندازه رئیسی است. چینشهای قبلی ریاست جمهوری، برای ولی فقیه پایان خوشی نداشته است. بنابراین خامنه ای یکسو شانس خود را برای ادامه راه یکدست سازی و بستن شکاف و بحران در میان بالا امتحان می کند و در طیف دیگر، ردیف شدگان برای خدمت به حفظ نظام، شانس خود را امتحان می کنند. بازی بین سوار شدگان بر جنازه رئیسی همراه با دستاوردسازی و دیگرانی که فریبکارانه وعده تغییر وضع موجود می دهند.

خامنه ای در تبدیل جنازه گردانی رئیسی جلاد به فرصتی برای ساکت کردن جنگ و جدال باندهای حکومتی، باوجود خرج زیاد، تاکنون موفق نبوده است. از این منظر، بیانیه های اخطارگرانه از محدود کردن مناظره بین تایید شدگان شورای نگهبان، ممنوع کردن نقد شرایط توسط کاندیداها تا تهدیدهای سرکوبگرانه برای تحریم کنندگان، برای تحقق هدف ولی فقیه است.

راه اندازی اوباشانی به نام «هادیان سیاسی»، «برگزاری رزمایش در فضای مجازی» با «هدف جلب مشارکت مردم» برای شرکت در نمایش انتخابات ریاست جمهوری، برگزاری پویش «عهد با ابراهیم رئیسی» با نصب عکسهای این جلاد و دعوت از مردم برای انگشت گذاری روی عکس «در راستای حضور حداکثری»، نامه نگاری اعضای دولت رئیسی به نفع یکی از کارگزاران فعلی در میان ۵ کاندیدا، و... گوشه ای از میدان جدال باندها است که وضعیت خامنه ای را برای پیشبرد سیاست یکدست سازی بدون رئیسی مشکلتر می کند. البته تداوم جنبش انقلابی و بروز خیزشهای مردم و مقاومت و آلترناتیو سازمانیافته مردمی و مجموعه شرایط بین المللی از جمله پارامترهایی هستند که چشم انداز حل بحران و دروازه صلح و آرامش بین باندهای حکومتی به رهبری خامنه ای را نخواهد داد.

 

 https://t.me/nabard_khalgh

بازگشت به صفحه اول