فراسوی خبر ... سه شنبه ۲۱ آذر

سفره های خالی بازنشستگان در امپراطوری فاسد رژیم ولایت فقیه

زینت میرهاشمی

تاثیر دزدی سلطان چای «دبش» از سفره های خالی بازنشستگان عبور کرده به خشم بازنشستگان در کف خیابان راه پیدا کرده است. صرف چای اعتراضی همراه با شعارهایی مانند «چای دبش عالیه، سفره ما خالیه/ چایی می زنیم تو لیوان، لعنت به این مدیران/ حقوق نصف و نیمه، چایی نخوری همینه»، در تظاهرات اعتراضی بازنشستگان تامین اجتماعی شوش در روز یکشنبه ۱۹ آذر، بیان دقیق محل ظهور و اختفای سلطان چای دبش است.

بازشدن پرونده سلطان چای «دبش» و تبدیل شدن آن به یکی از بگو مگوهای باندهای درون و پیرامون هرم قدرت، واکنشی در برابر خالص سازی دزدیها و بخور بخورهایی است که در پی یکدست شدن حکومت و خالص سازیهای پس از آن علنی می شود.

جدال باندهای درون رژیم و روکردن دست همدیگر، در مهندسی نمایش انتخابات پیش روی مجلس ارتجاع بی تاثیر نیست. در مسیر شتابنده خالص سازیها، دایره نفوذ سلطانهای اقتصادی هم تنگتر و خودی تر خواهد شد.

هنوز حرارت چای دبش در تیتر رسانه های حکومتی سرد نشده، ماجرای «مافیای برنج» به وسط آمد. مجلس نشینی از رشت به نام جبار کوچکی روز دوشنبه ۲۰ آذر ماه از واردات «دو میلیون تن» برنج توسط «مافیای برنج» با ارز نیمایی (ارز ۴ هزار و ۵۲۸ تومانی) حرف زد. وی گفت «واردات در این حد، برنجکاران شمال کشور را نابود کرده است... کشاورزان شمال مجبور هستند برنج خود را در دریا بریزند که ماهی آنها را بخورد.» (سایت جماران)

 

 https://t.me/nabard_khalgh

بازگشت به صفحه اول