فراسوی خبر ... دوشنبه ۳۰ مرداد

تَرس از برآمد جدید با دستگیریهای گسترده

زینت میرهاشمی

این روزها پرداختن به یک سوال در میان نظریه پردازان باندهای حکومتی در جریان است که «آیا آشوبهای سال گذشته تکرار می شود؟». یا به زبان مخالفان، در سالگرد قتل حکومتی زنده یاد ژینا، آیا با قیامی همگانی شبیه سال گذشته روبرو خواهیم شد؟

در پاسخ کوتاه به این سوال، یک موضوع روشن است. قیام و هدف آن که با شعارهایش مشخص است، تا زمانی که به عمل تبدیل نشود، زیر پوست جامعه قرار دارد. می توان گفت اراده و شجاعت برای عملی کردن هدف وجود دارد. اما این سوال را کارشناس وابسته به حکومتی چنین پاسخ می دهد که «بخشی از کسانی که پشتیبان آشوبهای سال گذشته بودند، امسال امکان چنین کاری ندارند». اقدامهای سرکوبگرانه رژیم هم در جهت همین نظریه است.

در آستانه سالگرد قتل حکومتی مهسا (ژینا) امینی، دستگیری شمار زیادی از زنان فعال حقوق زنان، فعالان مدنی، فعالان کارگری و دانشجویی، بازداشت تعدادی از خانواده های شهیدان قیام ۴۰۱ و تهدید بازماندگان آنها به این که حق گرفتن سالگرد شهادت فرزندان شان را ندارند، خراب کردن مزار شهیدان و... به این باور رژیم مهر تایید می زند که؛ جنبش سر باز ایستادن ندارد و اگر ذره ای عقب نشینی کند، به گفته خامنه ای «زمین» خواهند خورد.

کاربرد کلیدواژه «دشمن» از طرف خامنه ای برای وحدت و همبستگی در درون قدرت کارآیی خودش را در میان حافظان نظم از دست داده است. مقابله جنایتکارانه با قیامهای مردمی، اغتشاشگر و مهرهِ دشمن خواندن معترضان و... دقیقا نشان داد که خامنه ای «دشمن» اصلی خود را مردم می داند.

هماوردی جنبش انقلابی ۴۰۱ در کف خیابان با مزدوران سرکوبگر سپاه، بسیج و انتظامی، هویت واقعی «دشمن» مورد نظر خامنه ای را به سطح آورد. از این منظر، همه رویدادهای یک ساله اخیر را بر بستر جنبش انقلابی که همچنان جاری است باید معنا کرد. ناموفق بودن قدرت یکدست شده در کاهش بحران انقلابی و جلوگیری از ریزش در درون وابستگان به حکومت علامت دیگری از تداوم شرایط انقلابی است.

صحبتهای خامنه ای در روز ۲۶ مرداد در جمع تروریستهای سپاه، تاکیدی بر تنفر مردم از سپاه پاسداران در ایران و امکان وادادگی آن در برابر جنبشهای مردمی پیش رو است. خامنه ای معروف به ضحاک زمان، بعد از ۴۴ سال آتش زدن پرچم «دشمنان» و تکرار واژه «دشمن» هنوز نگران عدم شناخت فرماندهان سپاه تحت امرش از «دشمن»، امکان «زمین خوردن» و «لغزش» است.

قطار فرسوده حکومت یکدست خامنه ای همچنان در حال پیاده کردن مسافران و یاران قدیمی و سوار کردن طیفی از اوباش، دزدان و قاتلان مورد اعتمادتر، سینه چاک تر و فرمانبردارتر است. تغییر هیات علمی دانشگاهها با «جذب ۱۵۰۰۰ عضو هیات علمی همسو» با باند حاکم، اعزام طلبه ها و آخوندها به مدارس و... نمونه هایی در جهت امن کردن حکومت ولایی خامنه ای است.

جنبش انقلابی جاری در اشکال مختلف نقش مهمی در شکست یکدست سازی قدرت که پیاده شدگان از این قطار آن را «خالص سازی» نام نهاده اند، داشته و خواهد داشت. تغییر و تحولات در هرم قدرت در جهت هر چه نظام مند کردن بدنه سرکوب، گواهی بر انقلابی است که رژیم توان خاموش کردن آن را نداشته و ندارد. 

  

 https://t.me/nabard_khalgh

بازگشت به صفحه اول