فراسوی خبر چهارشنبه ۳۱ خرداد

خروجی نرمش زبونانه خامنه ای؛ یورش وحشیانه به اشرف ۳

زینت میرهاشمی

یورش یک هزار پلیس آلبانی به ساکنان اشرف ۳ در روز سه شنبه ۳۰ خرداد، بی گمان در امتداد رویدادهای هفته های اخیر پیرامون مذاکرات مستقیم و غیر مستقیم مابین رژیم و مقامات ایالات متحده آمریکا و کشورهای اروپایی است.

نحوه یورش به محل پناهندگان اشرف ۳ به گونه ای صورت گرفته که گویا این محل بسته و دور از چشم مقامات کشور آلبانی بوده است. در حالی که ساکنان این پایگاه به صورت مداوم از مقامات کشورهای دیگر و به ویژه از کشور آلبانی پذیرایی کرده اند.

فروختن عکس قاسم سلیمانی در تن دادن به خواست وزیر خارجه عربستان با عوض کردن سالن کنفرانس، مکالمات تلفنی رئیسی قاتل ۶۷ با مکرون رئیس جمهور فرانسه از یک سو و از سوی دیگر، آزادی اسدالله اسدی و پر رنگ شدن سیاست مماشات آمریکا و غرب برای بازدارندگی رژیم از دستیابی به سلاح هسته ای و مهار آن در منطقه، بخشی از رویدادهای اخیر است که سیاست ناگهانی دولت آلبانی در یورش به مجاهدین را معنی می کند.

در هنگامی که جنبش انقلابی ژینا همچنان شعله ور است، مماشاتگری برای عادی سازی مناسبات با رژیم تروریستی جمهوری اسلامی، دقیقا کمک به حفظ رژیم در برابر خواست مردم در کف خیابان (سرنگونی) است. این سیاست نشان می دهد که رژیم ارتجاعی ولایت فقیه مطلوب ترین گزینه برای آنهاست اگر بتوانند مهارش کنند.

جریده کیهان شریعتمداری، شعبه ای از دفتر خامنه ای در شماره چهارشنبه ۳۱ خرداد در این مورد نوشته است: «اروپا پیام اقتدار [رژیم] ایران را دریافت کرد.»  کیهان به نقل از رویترز ادامه داد: «ممنوعیت برگزاری این تجمع را همزمان با تلاش کشورهای غربی برای کاهش تنش با ایران دانسته است.»

اگر کشورهای اروپایی گمان می کنند با امتیاز دادن به رژیم ایران و یورش به مجاهدین خلق می توانند تنش با رژیم را کاهش دهند، اشتباه بزرگی مرتکب شده که به تجربه ثابت شده است.

تجربه نشان داده است که هیچ مناسباتی با رژیم ولایت فقیه پایدار نیست. تنش زایی، جاه طلبیهای تروریستی و رویای رسیدن به سلاح هسته ای و قدرت برتر در منطقه، امکان مناسباتی متعادل با جامعه بین الملل را میدان نخواهد داد.

اقدام ضد انسانی دولت آلبانی شدیدا محکوم است. حفاظت از جان تبعیدیان و پناهندگان وظیفه انقلابی همه نیروهای مخالف رژیم و نیروهای دموکراتیک و نهادهای حقوق بشری در جهان و ایران است.

انقلاب ژینا، انقلابی است که رژیم را پشت سر گذاشته است و هر سیاستی که به حفظ این رژیم یاری رساند علیه این جنبش و خواسته های برحق آن است.

 

 

 https://t.me/nabard_khalgh

بازگشت به صفحه اول