فراسوی خبر... آدینه ۲۱ آبان

حذف یارانه ارزی؛ رسمیت یابی یک کلان غارت

منصور امان

حاکمان ورشکسته ج.ا در حال رسمیت بخشیدن و صورت قانونی دادن به غارت کلانی هستند که زیر پوشش "ارز ۴۲۰۰ تومانی" جریان دارد. دولت برگُمارده آقای خامنه ای با همدستی مجلس مُلاها در حال حذف یارانه ارزی برای کالاهای اساسی هستند. این یک نشانه آشکار از خیز حاکمیت برای دست درازی عُریان تر و وحشیانه تر به سُفره مردُم و توسُل به روشهای افسارگُسیخته تر برای تامین هزینه شرارتهای خارجی، سرکوب و فساد سیستمی است.

این یک راز سرگشوده است که مردُم ایران تاکُنون سهم اندکی از میلیاردها دُلاری برده اند که زیر نام "واردات کالاهای اساسی" به افراد، شرکتها و موسسات حُکومتی پرداخت شده. بخشی هنگُفتی از این مبلغ یا صرف سرمایه گذاری در خارج کشور و خرید مُستغلات در غرب و تُرکیه شده یا سر از بازار سیاه ارز و کالا درآورده است. فقط میزان ناچیزی از آن به اندک کسانی رسیده که پس از ساعتها ایستادن در صف و تحمل تحقیر اراذل حُکومتی مُوفق به دریافت کالاهای اغلب بی کیفیت با نرخ رسمی شده اند.

جالب اینجاست که یک استدلال محبوب دولت و مجلس برگُمارده برای اثبات ضرورت حذف یارانه ارزی، اشاره به همین چپاول و فسادی است که خود آنها و همریشان شان در آن سهیم و بیشترین نفع برنده اش بوده اند. آقایان در گذشته بار شُتر را خالی کرده و به یغما می بردند، این بار به اسم پایان دادن به این راهزنی، شُتر و بار را یکجا می برند.

در حالیکه کمر جامعه زیر بار سنگین ابتکار چپاولگرانه حذف یارانه های انرژی خم مانده، دستگاه حاکم وزنه سنگین تری بر دوش آن می گذارد. تاثیرات مُخرب آنچه که به دست یک گُماشته دیگر آقای خامنه ای، آقای احمدی نژاد، زیر عُنوان "هدفمندی یارانه ها" به اجرا درآمد، نه فقط آب، برق، بنزین، گازوییل و گاز، بلکه تمامی پهنه های فعالیت اقتصادی را در برگرفت تا به شکل بهمنی سهمگین در بازار به حرکت دربیاید و زیر سنگینی خود معاش فرودستان و حتی بخشهایی از طبقه مُتوسط را له کند.

امروز نیز دولت آقای رئیسی، قاتل ۶۷، ریاکارانه به مردُم وعده جُبران می دهد. امروز نیز توطئه برای به بُریدن نان مردُم زیر یک اسم مُستعار و این بار "تامین مُطمئن کالاهای اساسی، نهاده‌ های دامی، دارو و تجهیزات پزشکی و سیاست جُبرانی برای حمایت از معیشت اقشار آسیب‌ پذیر" چیده می شود. این نام کشدار در حقیقت پلاتفُرم بقای یک رژیم فاسد و درمانده است که دندان نیش خود را برای مکیدن آخرین قطره های خون زندگی انسانی تیز کرده است.

طرح ضدمردُمی رژیم ولایت فقیه میلیونها خانواده ای را نشانه گرفته که بر سر سُفره خالی می نشینند و نیازمندیهای حیاتی شان به کالای لوکس و دست نیافتنی تبدیل شده. این طرح اعلام جنگ عُریان بین خواسته ها و نیازهای اقلیت حاکم با مُطالبات، حُقوق و آرزوهای اکثریت جامعه است. مردُم مُتحد در چنین کشاکشی هرگز بازنده نیستند.

 

 

بازگشت به صفحه نخست