فراسوی خبر... پنجشنبه ۳۰ اردیبهشت

پهپادهای حماس روی میز مُذاکرات وین

منصور امان

در حالی که جنگ سالاران حماس، با یک ژست دیپلُماتیک و از طریق ارسال نامه هایی به سران چند کشور عرب و همچنین ایران و تُرکیه، وانمود می کنند که خواهان آتش بس و توقُف جنگ هستند، همزمان با پُشتیبانی حامیان مالی و نظامی خود در تهران در حال آن هستند که جنگ کنونی را وارد مرحله خطرناک تری کرده و به آن ابعاد گُسترده تری ببخشند.  

دو گُروه حماس و جهاد اسلامی با شلیک پهپادهای انتحاری، فاکتور جدیدی را وارد کشمکش نظامی ویرانگر با اسراییل کرده اند که در درجه اول از نظر سیاسی، بُعد تازه ای به بُحران موجود می دهد. بُنیادگرایان فلسطینی این پهپادها را "شهاب" می نامند تا حتی به لحاظ شکلی هم جای تردید بجا نگذارند که محصول کجاست و چه کسی در دامان شان گذاشته.

رژیم ج.ا از پهپادهای یاد شده نخُستین بار در یمن رونمایی کرد؛ جایی که از نزدیک به هفت سال پیش به گونه رسمی یک جنگ نیابتی خونبار را علیه عربستان و امارات مُتحده عربی پیش می برد. رژیم مُلاها ابتدا با صُدور و مونتاژ این سلاح و سپس با راه اندازی مراکز تولید آن، دامنه جنگ در یمن را به عربستان و امارات کشاند و زیربنای درگیریهای گُسترده تر را فراهم آورد.

اینک چنین می نماید که پروسه مُخرب یاد شده در یمن، در غزه نیز به جریان افتاده است. حاکمان غزه اسراییل را تهدید به حمله با پهپاد انتحاری به کارخانه های شیمیایی، فرودگاه ها و مخازن نفت و گاز کرده اند و رسانه های ج.ا از نخُستین حملات از این نوع خبر داده اند. حماس و جهاد اسلامی بدون پرده پوشی و با خبررسانی تصویری و رسانه ای، "شهاب" را به محور تبلیغات و عملیات جنگی خود بدل ساخته اند؛ اقدامی که بی درنگ نقش و مُداخله ج.ا را در جنگ برجسته می کند.

پیشینه و شناخته شدگی این جنگ افزار و از این راه، پیامدهای پیش بینی پذیر کاربُرد آن برای پدرخوانده اش، جای تردید به جا نمی گذارد که مانُور تبلیغاتی و به کارگیری عملیاتی پهپادها بدون چراغ سبز ج.ا صورت نگرفته است. در خودنمایی حماس و جهاد اسلامی عمد آگاهانه ای دیده می شود که با مقاصد سیاسی حامی مالی و نظامی آنها در تناسُب مُستقیم قرار دارد.

حاکمان ایران اما به نمایشهای جیره خواران شان اکتفا نکرده اند و خود نیز فعالانه به پدیدار شدن در این صحنه و نمایش خویش همت ورزیده اند. گُسیل سرکرده واحد تروریستی سپاه پاسداران موسوم به "نیروی قُدس" به میدان، روشن ترین علامتی بود که آنها می توانستند پیرامون مُداخله در جنگ غزه ارسال کنند. واحد یاد شده مسوول تجهیز نظامی، کُمک مالی و فنی، پُشتیبانی عملیاتی و هدایت جنگی گروه های دست نشانده ج.ا در عراق، لُبنان، یمن و نیز غزه است و از سوی آمریکا در لیست سیاه "گروه های تروریستی" جای گرفته.

"نظام" با علنی کردن تماس سرکرده این واحد، پاسدار قاآنی، با دو رهبر حماس و جهاد اسلامی، آقایان اسماعیل هنیه و زیاد النخاله، به گونه رسمی به طرفهای خارجی اش پیام می داد که صحنه گردان جنگ غزه، در ایران "نیروی قدس" است. پاسدار قاآنی در این تماس که در رسانه های حُکومتی با آب و تاب بازتاب یافت، با تمجید از "عملکرد بی نظیر و موفقیت آمیز مُقاومت" و تاکید بر "حمایت از مُقاومت فلسطین"، رابطه رژیم مُلاها و بازوی مداخله گری خارجی آن با جنگ کنونی را برجسته ساخت.

رژیم ولایت فقیه با ژرفش تنش نظامی بین دو طرف در غزه و اسراییل و نمایش مُشارکت خود در آن، هدف سیاسی مُعینی را تعقیب می کند که بی واسطه با یک بُحران خارجی دیگر آن گره خورده است. در حالیکه "نظام" در وین بر سر عقب نشینی و خسارت کمتر با آمریکا و اُروپا چانه می زند، بازی با کارت جنگ نیابتی در غزه را برای دستیابی به یک "مُعامله بهتر" به آزمایش گذاشته. در این رابطه آنچه که اهمیت کلیدی دارد، شکست یا پیروزی بُنیادگرایان فلسطینی یا ویرانی و تلفات غیرنظامیان دو طرف نیست، بلکه به رُخ کشیدن امکانات و تواناییهای نظامی است که می تواند موجب این شرایط شود.

مُخاطب آقای خامنه ای و بازوی مُداخله خارجی وی کشورهای عربی همسایه، آمریکا و اُروپا است. او سوار روی دوش حماس و جهاد اسلامی، به طرفهای خطابش نسبت به ظرفیت ایجاد آشوب، برانگیختن و دامن زدن به کشمکشهای نظامی محدود و حتی افروختن شُعله جنگ هُشدار می دهد تا قیمت خویش را در بازار چانه زنی بر سر آینده سیاستهای هسته ای، موشکی، منطقه ای و تروریستی اش بالا ببرد.

مُحاسبات حاکمان کشور بیش از یک قُمار با نتیجه نامعلوم نیست که در بدترین سناریوی احتمالی حتی می تواند به افزایش فشار در مُذاکرات بیانجامد یا تحریکات آن از سوی اسراییل و مُتحدانش به مُداخله مُستقیم جنگی تعبیر شود. پهپادهای "سپاه قُدس" می تواند قطره ای باشد که آب را سرریز می کند.  

 

 

بازگشت به صفحه نخست