اطلاعيه مسؤل شوراي ملي مقاومت

جبهه همبستگي ملي براي سرنگوني استبداد مذهبي 

 

هموطنان عزيز,

نيروها و جريانهاي سياسي آزاديخواه و استقلال طلب ايران,

با قدرداني مجدد ازموج همبستگي خود انگيخته يي كه امسال ، در اوج رويارويي مقاومت با رژيم خونخوار خميني ، به دفاع از حقانيت مقاومت براي سرنگوني نظام استبداد مذهبي حاكم بر ايران برخاست و توطئه  استعماري آخوندي قرار دادن نام سازمان مجاهدين خلق  در فهرست سازمانهاي تروريستي را افشاي و رسوا كرد،

با يادآوري  تأكيد  شوراي ملي مقاومت  براحرازحاكميت مردم ازطريق مقاومت مشروع ملي در نقطه مقابل نفي يراي جمهورمردم و حقوق دموكراتيك همه افراد واقشار و اقليتها ومليتها توسط خميني،  كه ازمهرماه سال1360 درصدر برنامه شورا  و ديدگاههاي دولت موقت،  خاطرنشان گرديده است،

با تكيه بر ضرورت و فوريت لغو تبعيض مذهبي ، كه يكي از اركان  اساسي نظام استبداد ديني حاكم بر كشور است ، و  با يادآوري طرح مصوب شوراي ملي مقاومت درباره ي دين و دولت در سال 1364 و تصريح  بر اين كه هيچ يك از شهروندان به دليل اعتقاد يا عدم اعتقاد به يك دين يا مذهب در امر انتخاب شدن، انتخاب كردن، استخدام، تحصيل، قضاوت و ديگر حقوق فردي و اجتماعي مزيت يا محروميتي نخواهد داشت،

با توجه به فراخوان رئيس جمهور برگزيده شوراي  ملي مقاومت براي دوران انتقال حاكميت به مردم ايران خانم مريم رجوي   كه همبستگي ملي را   مظهر ايستادگي و شيدايي همه ي اجزاي ملت بزرگ ايران براي رهايي از ستم آخوندي  خوانده  و تأكيد كرده است كه اين همبستگي  فراتر از هرگونه منافع گروهي و سياسي، عميق ترين آرمانهاي آزاديخواهانه ي عموم مردم ايران از هر مسلك و مرام و مذهب و قوميت را منعكس مي كند و عزم جزم آنان را براي سرنگوني رژيم ضدانساني و ضدايراني خميني تجسم مي بخشد(30 تير 1373)،

و همچنين با توجه به پيام  تبريك  او  به جبهه همبستگي در  تظاهرات بزرگ  30 خرداد امسال، بخصوص درآنجا كه مي گويد:  اين جبهه را شما تشكيل داديد. تك تك شما. شما ايرانيان، تك تك زنان، مردان، جوانان، روشنفكران، نويسندگان، شاعران، هنرمندان، ورزشكاران و افراد و نيروها و گروههايي  كه با نفي شيخ و شاه )يعني نفي ديكتاتوري و وابستگي(  خواهان سرنگوني استبداد مذهبي و استقرار آزادي و حاكميت مردم در ميهن اسيرمان هستيد،

درپاسخ به درخواستها و پيشنهادها و سؤالهاي مشتاقان آزادي ميهن درباره راههاي تقويت و گسترش  همبستگي ملي، به استحضار ميرسانم:

1-موضوع از جوانب مختلف در اجلاس اخير شوراي ملي مقاومت  مورد  بحث و بررسي قرار گرفت.

2-شورا، وسعت نظر سياسي   و احساس  مسوليت ملي و پيگيريهاي  خانم مريم رجوي   در اين خصوص را  مورد استقبال قرار داد.

3-به منظور اتحاد عمل  نيروها و جريانهاي سياسي  كه خواهان همكاري و همراهي  مبارزاتي هستند ، اما به هر دليل  نمي خواهند يا نمي توانند مانند اعضاي و پشتيبانان متعهد شورا  يا  اعضاي و هواداران متعهد سازمانهاي عضو شورا،  التزام به برنامه شورا و دولت موقت و طرحها و ديگر مصوبات شورا را پذيرا شوند، شوراي ملي مقاومت طرح جبهه همبستگي ملي براي سرنگوني استبداد مذهبي  را  تصويب كرد  و آن را  به همه نيروها و جريان هاي سياسي آزاديخواه و استقلال طلب ايران پيشنهاد نمود. اين پيشنهاد، ظرفيت همبستگي، عزم همكاري  و توان همراهي همه ما را به آزمايش مي كشد.

با آرزوي توفيق در آزمايش همبستگي ملي براي همه ي نيروهاي سياسي مخالف رژيم آخوندي طرح مصوب شورا را تقديم مي كنم:

   

طرح جبهه همبستگي ملي براي سرنگوني استبداد مذهبي

1-شوراي ملي مقاومت ايران  با  تأكيد بر التزام اعضاي خود  در قبال برنامه شورا و دولت موقت و طرحها و مصوبات و ساختار سياسي شورا، طرح جبهه همبستگي ملي براي سرنگوني استبداد مذهبي را اعلام مي دارد و  در   چارچوب اين جبهه آماده همكاري با ديگر نيروهاي سياسي است.

2- جبهه همبستگي ملي ، نيروهاي جمهوري خواهي را كه  با التزام  به نفي كامل  نظام ولايت فقيه  و همه جناحها و دسته بنديهاي دروني آن ، براي استقرار يك نظام سياسي دموكراتيك و مستقل و مبتني بر جدايي دين از دولت مبارزه مي كنند ، در بر مي گيرد.

جبهه همبستگي ملي  تبليغ به سود حاكميت آخوندي  و هر يك از جناحهاي آن و مذاكره  و برقراركردن  رابطه با آنها را  خط قرمز  پيكار آزادي خواهانه و مرزبندي ملي ايرانيان در برابر حاكميت آخوندي مي شناسد و آنرا محك تشخيص دوست و دشمن و معيار تنظيم رابطه با كليه افرادو جريانهاي سياسي مي داند.

3- داوطلبان عضويت در جبهه، التزام خود را به ماده 2 اين طرح اعلان مي كنند. اولين  گردهمايي جبهه ،به    بحث و گفتگو  درباره همه مسايل جبهه از جمله بررسي و تصويب عضويتها ، تنظيم و تصويب آئين نامه هاي  لازم و انتخابات دروني جبهه  مي پردازد.

تبصره : دبيرخانه شورا تدارك برگزاري اولين گردهمايي جبهه را بر عهده دارد.

طرح حاضر در سه ماده و يك تبصره در تاريخ 13 آبان 1381 در شوراي ملي مقاومت ايران به تصويب رسيد.

 

مسئول شوراي ملي مقاومت ايران

مسعود رجوي